Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Wojciech Wyganowski z ziemi kaliskiej – wybitny praktyk rolnictwa i społecznik – pod takim hasłem 22 marca br. w CBR odbyło się seminarium poświęcone Wojciechowi Wyganowskiemu, wielkiemu rolnikowi, właścicielowi nowoczesnych i bardzo dobrze prosperujących gospodarstw rolnych w okolicach Kalisza. Jako jeden z nielicznych ziemian utrzymywał on gospodarstwo bezinwentarzowe, wyspecjalizowane w uprawie roślin zielonych. Był założycielem, udziałowcem i prezesem spółki akcyjnej Zbiersk. Przyczynił się do powstania siedmioklasowej Szkoły Handlowej w Kaliszu oraz był jednym z pomysłodawców powołania do życia Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w pracach Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Publikował też artykuły na łamach czasopism rolniczych.

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 21 marca, odbyło się kolejne seminarium, z cyklu „Spotkań Europejskich” zainicjowanych przez Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego, zatytułowane „Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR – środowisko czy rolnictwo?”.

Programy rolno-środowiskowe są realizowane na terenie naszego kraju już od wielu lat. Ich zadaniem jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i przyrodę na obszarach wiejskich. Dotyczy to w szczególności działań mających na celu przywracanie walorów oraz utrzymanie stanu cennych siedlisk wykorzystywanych rolniczo, propagowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, właściwe użytkowanie gleb, ochrona wód oraz zagrożonych gatunków ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Efekty środowiskowe wynikające z realizacji programów rolno-środowiskowych w głównej mierze zależą od dokładnego zdefiniowania celów, którym mają służyć oraz właściwego określenia wysokości wsparcia. Doświadczenia krajów unijnych pokazują, że skuteczność podjętych działań zależy przede wszystkim od dostosowania pakietów do warunków przyrodniczych panujących w danym regionie.

9 marca o godz.17:30 w Oddziale Centralnej Biblioteki Rolniczej w Puławach (Pałac Czartoryskich bud. IUNG-PIB) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa p. Mieczysławy Izdebskiej-Łazorek.

Pani Mieczysława Izdebska-Łazorek pochodzi z Kazimierza, gdzie mieszka i maluje.

Wystawa prac artystki czynna będzie do 6 kwietnia 2012 r. w godzinach pracy biblioteki.

poniedziałek, 27 luty 2012 13:07

Gala Noworoczna 2012

4 lutego br., już po raz czwarty, odbyła się Gala Noworoczna zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Tegoroczna Gala odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego i była formą uroczystego podziękowania między innymi tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprez w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Galę poprowadzili Agata Biłas i Daniel Kamiński – pracownicy CBR. Organizatorzy imprezy mieli zaszczyt podejmować grono zacnych zaproszonych gości, jak i pracowników Biblioteki. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele rządu, samorządu województwa mazowieckiego, agencji rządowych i mediów.

piątek, 10 luty 2012 13:09

Dokąd zmierza WPR?

9 stycznia br. odbyła się konferencja ekspercko-medialna zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego podsumowująca polską prezydencję w UE w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. W dyskusji udział wzięli zaproszeni przez Ministra Marka Sawickiego przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, reprezentanci związków i organizacji rolnych, naukowcy i eksperci.

Gospodarz konferencji „Dokąd zmierza WPR?", Minister Marek Sawicki podjął się oceny polskiej prezydencji, która w jego przekonaniu była jedną z najlepszych mimo, iż przypadła na szczególnie trudny moment związany z panującym w Europie kryzysem gospodarczym.

9 grudnia w Oddziale Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach odbył się wernisaż Dariusza Jaskólskiego.


Pan Dariusz Jaskólski pochodzi z Puław, gdzie mieszka, pracuje i maluje. Jego przygoda z malarstwem trwa zaledwie od kilku lat. Jak sam o sobie mówi jest osobą posiadającą duszę artysty. Obrazy maluje głównie techniką olejną. Jego ulubionym stylem jest impresjonizm, pozwalający utrwalić na płótnie piękno ulotnej chwili. Od niedawna spróbował malować akwarelą. Mimo że jest amatorem, swoje prace wykonuje z zamiłowaniem i pasją. Zajmuje się także fotografią i metaloplastyką.

poniedziałek, 05 grudzień 2011 13:14

Janusz Fudali - 4 pory roku

2 grudnia br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Janusza Fudali – „4 pory roku”. Twórca prezentowanych obrazów swoją przygodę ze sztuką rozpoczął już w latach młodzieńczych. Spędził 30 lat na morzu. Kilka razy opłynął kulę ziemską, a swoje bosmańskie przygody, zmagania z samotnością oraz tęsknotą za ojczyzną i bliskimi przelał na płótno, tworząc w ten sposób swoisty „dziennik z podróży”.

Od 2009 roku Janusz Fudali jest związany z pracownią rysunku odręcznego i malarstwa DK „Imienin”. Uczęszcza też na warsztaty plastyczne organizowane przez „Klub Seniora” na warszawskich Kabatach. Oprócz malarstwa interesuje się także rzeźbiarstwem i literaturą.

Dodatkowe informacje