Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Pokoje Na Skarpie
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
czwartek, 25 luty 2010 21:06

Zapusty polskie

Centralna Biblioteka Rolnicza jako instytucja dbająca o zachowanie dawnych obyczajów polskich, dnia 14 lutego br. zorganizowała imprezę – Zapusty polskie - która skupiła ludzi, dla których ważna jest idea łączenia tradycji ze współczesnością. W tym roku przypomniane zostały dawne zwyczaje i obrzędy związane z końcem karnawału. Patronat honorowy nad spotkaniem sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a oprawę muzyczną zapewnił Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI. Biesiadę otworzył dyrektor CBR, Ryszard Miazek, który przywitawszy zaproszonych gości dokonał podsumowania dokonań Biblioteki w minionym roku. Podkreślił fakt zakończenia trwającego od ponad 20 lat sporu prawnego wokół gmachu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, uwieńczonego uwłaszczeniem na warunkach wypracowanych w 2002 roku za pośrednictwem kancelarii Evico, Jadwigi i Bronisława Tomaszewskich i przy przychylnym nastawieniu ordynariusza diecezji warszawskiej arcybiskupa Kazimierza Nycza oraz rektora kościoła akademickiego św. Anny, dr Jacka Siekierskiego. Wspomniał o zamknięciu jednej z największych inwestycji Biblioteki dotyczącej systemu wentylacji i klimatyzacji całego budynku. Wykonawcą ostatniego etapu tej inwestycji była firma E-max, Remigiusza Ferlińskiego z Warszawy. Dyrektor podziękował również prezesowi Stowarzyszenia „Bezpieczna młodość” im. Grzegorza, Stanisławowi Zduńczykowi, za przekazanie na rzecz naszej instytucji czterech multimedialnych zestawów komputerowych, które pozwoliły na uruchomienie czytelni cyfrowej, która z kolei umożliwiła korzystanie z najstarszych zasobów piśmiennictwa rolniczego w wersji elektronicznej. Impreza zgromadziła wiele osób związanych z życiem naukowym, kulturalnym i gospodarczym wsi. Wśród gości był między innymi minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.

piątek, 25 grudzień 2009 21:04

Wigilia Reymontowska

Tydzień przed wigilią Świąt Bożego Narodzenia - 17 grudnia w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyła się Wigilia Reymontowska. Okazją do jej przygotowania było stulecie pierwszego wydania drukiem powieści „Chłopi” oraz 85. rocznica nadania Nagrody Nobla Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. Wigilię zorganizowała Centralna Biblioteka Rolnicza i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik objął patronat honorowy nad imprezą. Patronat medialny sprawowały zaś : Zielony Sztandar i Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta.

niedziela, 25 październik 2009 21:02

Kapliczki polskie

Dnia 14 października br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Janiny Bieli – „Kapliczki polskie”.

Autorka przez lata pracowała jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i w gimnazjum i wraz z młodzieżą zrealizowała pięć autorskich programów dotyczących Dziedzictwa Kulturowego Mazowsza. Ta praca była impulsem do dalszych poszukiwań twórczych oraz poszerzenia własnych zainteresowań.

Wędrówki po Polsce związane z poznawaniem bardzo różnych kulturowo miejsc zaowocowały powstaniem kolekcji fotografii, która była prezentowana w Muzeum Pocysterskiego Klasztoru w Sulejowie, w rozmaitych domach kultury, szkołach czy przykościelnych galeriach sztuki. Fotografie Janiny Bieli ukazują się także w miesięczniku „Wiadomości Parafialne”.

sobota, 10 październik 2009 21:59

VII Warszawskie Święto Chleba

Warszawskie Święto Chleba jest organizowane od 6 lat i wpisało się na stałe w program imprez kulturalnych stolicy. Głównym celem tej imprezy jest popularyzacja tradycji wsi mazowieckiej, jej obyczajów i obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja tradycyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. Głównym organizatorem święta jest Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, a patronem honorowym od początku jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Współorganizatorami imprezy są: Państwowe Muzeum Etnograficzne, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Cech Piekarzy w Warszawie, Praska Giełda Spożywcza, Polskie Młyny S.A., Zespół Młynów Jelonki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo” oraz Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych.

 

piątek, 25 wrzesień 2009 21:56

VI Rolniczy Festiwal Nauki '2009

W dniach 17-18 września br. odbył się VI Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, a opiekunem medialnym był Zielony Sztandar.

środa, 29 lipiec 2009 21:50

Piękno kwiatów i pejzaż polski

 W gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w środę - 5 sierpnia odbył się kolejny wernisaż wystawy. Tym razem otwarta została ekspozycja fotografii Jolanty i Tomasza Dziubińskich - "Piękno kwiatów i pejzaż polski".
Autorzy prac fotografią zajmują się od ponad 20 lat, a z czasem stała się ona ich życiową pasją. Od kilku lat używają wyłącznie techniki cyfrowej, która pozwala im na pełną kontrolę procesu twórczego. Oboje są aktywnymi członkami Związku Fotografów Przyrody oraz biorą udział w plenerach, konkursach fotograficznych i wystawach. Fotografują przede wszystkim pejzaż, przyrodę i zabytkową architekturę Polski i Europy. Najbardziej zafascynowało ich polskie i ukraińskie Roztocze oraz Beskid Niski i Mazowsze. Fotografują także Podlasie, Mazury i Kaszuby. Są autorami wielu zdjęć owadów i kwiatów w technice makro, zajmują się także fotografią reportażową.

Ludowe Feng Shui. Czary mary w chłopskiej zagrodzie – taki tytuł nosiła wystawa przygotowana przez Mazowieckie Muzeum w Płocku i zaprezentowana w Centralnej Bibliotece Rolniczej podczas tegorocznej Nocy Muzeów z 16 na 17 maja. Ekspozycja była niezwykle ciekawa, składała się z trzech części połączonych w idealną całość. Na filarach gmachu CBR umieszczono wielkoformatowe wydruki przedstawiające elementy ekspozycji wewnątrz biblioteki. Do budynku CBR przeniesione zostały elementy mazowieckiej chaty chłopskiej z jej oryginalnym wyposażeniem, szczególnie uwypuklono te części domostwa, które związane były z różnego rodzaju wierzeniami dotyczącymi ich magicznego znaczenia i tak np. centrum chaty ( mikrokosmosu) stanowił piec (palił się w nim święty ogień), którego komin był kanałem komunikacji ze światem nadziemskim; bardzo ważny w chacie był „święty kąt” , ołtarzyk domowy ze świętymi obrazami i krzyżem chroniący dom przed złymi mocami; w każdej chacie musiał u powały wisieć bardzo kolorowy „pająk”, który przyciągał wzrok złych ludzi wchodzących do domu, odciągając go tym samym np. od dziecka w kołysce. Uzupełnieniem fragmentów domostwa były plansze zaznajamiające z wiedzą etnograficzną na temat kosmosu (zagroda chłopska) i chaosu czyli otaczającego świata, w którym na człowieka czyha mnóstwo niebezpieczeństw.

Dodatkowe informacje