Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Pokoje Na Skarpie
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
wtorek, 27 wrzesień 2011 14:21

VIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 18-19 września br. odbył się VIII Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Nowa Wieś Europejska i Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta. W pierwszym dniu Festiwalu, który odbył się w Brwinowie, konferencję „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” poprowadził red. Krzysztof Michalski.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:34

Przymrużona przestrzeń

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grety Magalińskiej „Przymrużona przestrzeń”. W uroczystym otwarciu wziął udział attache kulturalny Ambasady Republiki Litewskiej, Jugris Giedrys.

Greta Magalińska urodziła się w Wilnie i tam ukończyła Wileńską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu. Jest absolwentką Łódzkiej Akademii Muzycznej. Odbyła również roczny staż w Wiedniu. Dzięki rozmaitości swoich doświadczeń w poznawaniu świata zetknęła się z wieloma propozycjami artystycznymi, z różnymi kulturami i tradycjami, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Reprezentuje ona nurt sztuki sięgający do najprostszych emocji i działający na podstawowe zmysły. Oglądając jej obrazy widzimy i czujemy: ciepło, światło i kolory. Pozwalają one na dowolną interpretację otaczającej nas rzeczywistości.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:30

„Zielony Sztandar” ma 80 lat

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbył się Jubileusz 80- lecia tygodnika „Zielony Sztandar”.

„Zielony Sztandar” jako ogólnopolski tygodnik społeczno-polityczny, przeznaczony dla miast, prowincji, małych miasteczek i wsi, istnieje na rynku od 1931 roku. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Maciej Rataj. Od chwili powstania pismo jest związane z ruchem ludowym. Na jego łamach prezentowane są opinie i poglądy przedstawicieli różnych środowisk, wywiady oraz komentarze odnoszące się do rzeczywistości.

poniedziałek, 27 czerwiec 2011 14:36

Wieczór autorski malarki i poetki pani Lucyny Kowalik

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Oddziale w Puławach 24 czerwca br. miał miejsce wieczór autorski Lucyny Kowalik. Artystka przedstawiła kolejny tomik poezji pt. „Szkoda czasu”. Spotkaniu towarzyszyła 30-ta jubileuszowa wystawa prac plastycznych autorki. Pani Lucyna wystawiła ponad trzydzieści pasteli, głównie o tematyce florystycznej.

Artystka od 37 lat mieszka w Górze Puławskiej. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Kanadzie, Australii i Francji).

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyło się czwarte z kolei Seminarium Europejskie zorganizowane z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego - „Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.


Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki SGGW, były Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

17 czerwca br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców – w 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Centralna Biblioteka Rolnicza, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoczęła się wyświetleniem filmu o życiu Marii Skłodowskiej Curie.

Otwarty konkurs na wspomnienia „Książka w moim życiu” ogłoszony przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie został rozstrzygnięty. 1 czerwca br. w siedzibie CBR odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Zgodnie z regulaminem, jury w składzie: Teresa Kołakowska (CBR), Elżbieta Osińska – Kassa (CBR), Justyna Zdunek (CDR), Jolanta Borczyńska – Żbikowska CDR) przyznało trzy równorzędne nagrody główne – Panu Grzegorzowi Górskiemu, Panu Walterowi Paterowi i Pani Alicji Wituszyńskiej.

 

Dodatkowe informacje