Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Pokoje Na Skarpie
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to zmniejszenia różnic w poziomie ich rozwoju oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych terenów, w tym również obszarów wiejskich. Polityka spójności jest realizowana przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

sobota, 05 maj 2012 13:55

Wystawa malarstwa Anny Borkowskiej

20 kwietnia o godz.18 w Oddziale Centralnej Biblioteki Rolniczej w Puławach (Pałac Czartoryskich bud. IUNG-PIB) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa p. Anny Borkowskiej.    Pani Anna Borkowska urodziła się w Wilnie. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Jej ulubiona technika malarska – to tłusty pastel. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Brała udział w wielu plenerach malarskich, akcjach charytatywnych, wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Wystawa prac artystki czynna będzie do 15 maja 2012 r. w godzinach pracy biblioteki.

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 23 marca 2012 r., odbyła się konferencja nt. „Polska na gazie łupkowym. Lokalne perspektywy globalnego biznesu”. Organizatorami spotkania byli: Instytut Koźmiana i Pracodawcy RP, zaś honorowy patronat objął minister skarbu Mikołaj Budzanowski. 

W trakcie konferencji omówione zostały najważniejsze kwestie związane z wydobyciem gazu łupkowego na terenie Polski. Było to jedyne tego typu spotkanie skierowane do przedstawicieli samorządów, wspólnot lokalnych, przedsiębiorców i mediów. Konferencji towarzyszyła wystawa plenerowa poświęcona pionierom przemysłu naftowego i gazowego na ziemiach polskich. 

Wojciech Wyganowski z ziemi kaliskiej – wybitny praktyk rolnictwa i społecznik – pod takim hasłem 22 marca br. w CBR odbyło się seminarium poświęcone Wojciechowi Wyganowskiemu, wielkiemu rolnikowi, właścicielowi nowoczesnych i bardzo dobrze prosperujących gospodarstw rolnych w okolicach Kalisza. Jako jeden z nielicznych ziemian utrzymywał on gospodarstwo bezinwentarzowe, wyspecjalizowane w uprawie roślin zielonych. Był założycielem, udziałowcem i prezesem spółki akcyjnej Zbiersk. Przyczynił się do powstania siedmioklasowej Szkoły Handlowej w Kaliszu oraz był jednym z pomysłodawców powołania do życia Kursów Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Aktywnie uczestniczył w pracach Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Publikował też artykuły na łamach czasopism rolniczych.

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 21 marca, odbyło się kolejne seminarium, z cyklu „Spotkań Europejskich” zainicjowanych przez Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego, zatytułowane „Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR – środowisko czy rolnictwo?”.

Programy rolno-środowiskowe są realizowane na terenie naszego kraju już od wielu lat. Ich zadaniem jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i przyrodę na obszarach wiejskich. Dotyczy to w szczególności działań mających na celu przywracanie walorów oraz utrzymanie stanu cennych siedlisk wykorzystywanych rolniczo, propagowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, właściwe użytkowanie gleb, ochrona wód oraz zagrożonych gatunków ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Efekty środowiskowe wynikające z realizacji programów rolno-środowiskowych w głównej mierze zależą od dokładnego zdefiniowania celów, którym mają służyć oraz właściwego określenia wysokości wsparcia. Doświadczenia krajów unijnych pokazują, że skuteczność podjętych działań zależy przede wszystkim od dostosowania pakietów do warunków przyrodniczych panujących w danym regionie.

9 marca o godz.17:30 w Oddziale Centralnej Biblioteki Rolniczej w Puławach (Pałac Czartoryskich bud. IUNG-PIB) odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa p. Mieczysławy Izdebskiej-Łazorek.

Pani Mieczysława Izdebska-Łazorek pochodzi z Kazimierza, gdzie mieszka i maluje.

Wystawa prac artystki czynna będzie do 6 kwietnia 2012 r. w godzinach pracy biblioteki.

poniedziałek, 27 luty 2012 13:07

Gala Noworoczna 2012

4 lutego br., już po raz czwarty, odbyła się Gala Noworoczna zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Tegoroczna Gala odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego i była formą uroczystego podziękowania między innymi tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprez w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Galę poprowadzili Agata Biłas i Daniel Kamiński – pracownicy CBR. Organizatorzy imprezy mieli zaszczyt podejmować grono zacnych zaproszonych gości, jak i pracowników Biblioteki. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele rządu, samorządu województwa mazowieckiego, agencji rządowych i mediów.

Dodatkowe informacje