Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Pokoje Na Skarpie
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
środa, 05 październik 2011 14:28

IX Warszawskie Święto Chleba już za nami

Organizowane corocznie Warszawskie Święto Chleba wpisało się na stałe w program imprez kulturalnych stolicy. Głównym celem tej uroczystości jest popularyzacja tradycji wsi mazowieckiej, jej obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja tradycyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. Głównym organizatorem Święta, które odbyło się w tym roku 2 października była Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, a patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Współorganizatorami imprezy byli: Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Cech Piekarzy w Warszawie, Praska Giełda Spożywcza, Polskie Młyny S.A., Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo”, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Patronat medialny nad nią sprawowali: TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, miesięcznik „Nowa Wieś Europejska”, tygodnik „Zielony Sztandar”, dwutygodnik „Agro Serwis”, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta, oraz portal internetowy farmer.pl. Gościem specjalnym tegorocznego Święta były XVIII Krajowe Dni Ziemniaka, których głównym organizatorem był IHiAR w Radzikowie.

 

wtorek, 27 wrzesień 2011 14:21

VIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 18-19 września br. odbył się VIII Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Nowa Wieś Europejska i Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta. W pierwszym dniu Festiwalu, który odbył się w Brwinowie, konferencję „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” poprowadził red. Krzysztof Michalski.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:34

Przymrużona przestrzeń

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grety Magalińskiej „Przymrużona przestrzeń”. W uroczystym otwarciu wziął udział attache kulturalny Ambasady Republiki Litewskiej, Jugris Giedrys.

Greta Magalińska urodziła się w Wilnie i tam ukończyła Wileńską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu. Jest absolwentką Łódzkiej Akademii Muzycznej. Odbyła również roczny staż w Wiedniu. Dzięki rozmaitości swoich doświadczeń w poznawaniu świata zetknęła się z wieloma propozycjami artystycznymi, z różnymi kulturami i tradycjami, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Reprezentuje ona nurt sztuki sięgający do najprostszych emocji i działający na podstawowe zmysły. Oglądając jej obrazy widzimy i czujemy: ciepło, światło i kolory. Pozwalają one na dowolną interpretację otaczającej nas rzeczywistości.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:30

„Zielony Sztandar” ma 80 lat

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbył się Jubileusz 80- lecia tygodnika „Zielony Sztandar”.

„Zielony Sztandar” jako ogólnopolski tygodnik społeczno-polityczny, przeznaczony dla miast, prowincji, małych miasteczek i wsi, istnieje na rynku od 1931 roku. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Maciej Rataj. Od chwili powstania pismo jest związane z ruchem ludowym. Na jego łamach prezentowane są opinie i poglądy przedstawicieli różnych środowisk, wywiady oraz komentarze odnoszące się do rzeczywistości.

poniedziałek, 27 czerwiec 2011 14:36

Wieczór autorski malarki i poetki pani Lucyny Kowalik

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Oddziale w Puławach 24 czerwca br. miał miejsce wieczór autorski Lucyny Kowalik. Artystka przedstawiła kolejny tomik poezji pt. „Szkoda czasu”. Spotkaniu towarzyszyła 30-ta jubileuszowa wystawa prac plastycznych autorki. Pani Lucyna wystawiła ponad trzydzieści pasteli, głównie o tematyce florystycznej.

Artystka od 37 lat mieszka w Górze Puławskiej. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Kanadzie, Australii i Francji).

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyło się czwarte z kolei Seminarium Europejskie zorganizowane z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego - „Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.


Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki SGGW, były Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

17 czerwca br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców – w 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Centralna Biblioteka Rolnicza, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoczęła się wyświetleniem filmu o życiu Marii Skłodowskiej Curie.

Dodatkowe informacje