Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Pokoje Na Skarpie
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!

Franciszek Bujak (1875-1953) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski – pod takim hasłem 9 kwietnia w CBR odbyła się sesja naukowa poświęcona temu zasłużonemu uczonemu.
Franciszek Bujak pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1899 r. uzyskał tamże doktorat z historii geografii, a sześć lat później habilitował się na podstawie pracy „Studia nad osadnictwem Małopolski”. W latach 1905-1919 wykładał historię gospodarczą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie był ekspertem delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi. W latach 1919-1921 jako profesor zwyczajny wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Swoją karierę polityczną związał z PSL „Piast” i SL. W tym czasie był przez pewien czas ministrem rolnictwa i dóbr państwowych w rządzie Władysława Grabskiego.

4 kwietnia 2013 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się kolejne seminarium z cyklu Spotkań Europejskich zainicjowanych przez Posłów do Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego oraz Jarosława Kalinowskiego, a realizowanych ze wsparciem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej. Tematem spotkania był „Końcowy etap negocjacji nad budżetem wieloletnim UE i reformą WPR na lata 2014-2020”.

Spotkanie otworzył Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej dr Ryszard Miazek, podkreślając że źródłem i celem Wspólnej Polityki Rolnej jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla państw Europy.

czwartek, 14 luty 2013 23:34

Wójt roku 2012

W minioną sobotę (9 lutego) odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Wójt Roku 2012”. Do stolicy zjechało 10 wójtów - finalistów z całego kraju. Zwycięzcą okazał się Grzegorz Czapla - wójt gminy Ożarowice (woj. śląskie). W uroczystości ogłoszenia wyników tegorocznej edycji uczestniczył minister Stanisław Kalemba. Zwracając się do laureatów minister powiedział, że dziesięciu wójtów, których kapituła konkursu zakwalifikowała do finału doceniając ich codzienną pracę, to świetni gospodarze na swoim terenie, którzy doskonale znają potrzeby mieszkańców. Główny laureat uhonorowany został przez Ministra obrazem z dedykacją. W imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego wszystkim finalistom gratulacje złożył sekretarz stanu, Dariusz Młotkiewicz. Na uroczystość przybyli również: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, przedstawiciele instytucji nadzorowanych przez ministra rolnictwa i instytucji z resortem współpracujących oraz kierownictwo TVP. Symbolem konkursu, a nagrodą dla zwycięzcy jest podkowa z różą, wykuta przez kowala z Wojciechowa koło Nałęczowa, Romana Czernieca.

sobota, 27 październik 2012 00:37

Wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Jaskólskiego

W Oddziale Centralnej Biblioteki Rolniczej w Puławach 26 października 2012 r. odbył się wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Jaskólskiego.

Pan Dariusz Jaskólski mieszka i pracuje w Puławach. Jego przygoda z malarstwem trwa od kilku lat. Maluje głównie techniką olejną. Początkowo pasjonował go impresjonizm, pozwalający utrwalić na płótnie piękno ulotnej chwili. W tym duchu powstawały jego pierwsze prace. Obecnie skłania się ku surrealizmowi. Jak sam powiedział tematy do prac czerpie z pogranicza jawy, snu i fantazji. Obok obrazów przenoszących nas w świat marzeń sennych, możemy zobaczyć też prace przedstawiające kwiaty, głównie róże, które zachwycają żywą kolorystyką. Oczy widza cieszy bogata paleta odcieni różu, zieleni, czerwieni i żółci. Pan Dariusz wciąż rozwija się, poszukuje nowych technik i tematów.
Artysta ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych.

sobota, 13 październik 2012 00:42

X Warszawskie Święto Chleba już za nami

Na przybyłych tłumnie na Plac Teatralny mieszkańców Warszawy oraz turystów czekały liczne atrakcje. Do wspólnej zabawy zachęcały występy kapel i zespołów ludowych – „Ksinzoków”, „Szczawiniaków,”, „Karniewiaków”, „Krasnego”, „Gacoków” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca. Gościem specjalnym był zespół ”Vołosi”, objawienie sceny world music ostatnich dwóch lat. Jednocześnie odbywał się kiermasz pieczywa najlepszych mistrzów piekarstwa, można też było zobaczyć i kupić rękodzieło twórców ludowych czy wziąć udział w warsztatach.

czwartek, 27 wrzesień 2012 00:44

Kazimierz Rykowski– leśnik i artysta

Kazimierz Rykowski od wielu lat jest pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa i to właśnie w tej instytucji przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią lasu, różnorodnością biologiczną, użytkowaniem i ochroną dzikiej przyrody oraz zmianami klimatycznymi. Jest autorem, koordynatorem i realizatorem licznych programów badawczych, autorem ponad 200 publikacji naukowych, artykułów, rozpraw i książek oraz współautorem patentu na biologiczną metodę ochrony lasu (PgIBL). Był również przewodniczącym Europejskiej Komisji Leśnictwa FAO, członkiem Światowej Komisji Leśnictwa i Trwałego Rozwoju ONZ. Jest członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, a także Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar organizuje od 2009 roku konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich zatytułowany „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet ds. UNESCO.


Celem konkursu jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat rozwoju polskiej wsi. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym ilość i różnorodność nadsyłanych prac. Znajdują się wśród nich monografie wsi, osobiste wspomnienia, opisy tradycji oraz życia mieszkańców wsi, a nawet powieści scenariusze teatralne.

Dodatkowe informacje