Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Centralna Biblioteka Rolnicza
zaprasza na wystawę Kazimierza Adamskiego
  "Drzewa na wietrze"

Wernisaż: 11.03.2014 r. (wtorek) 17:00
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa

Wystawę będzie można oglądać do 24.04.2014 r.
Wstęp wolny

Prace prezentowane na ekspozycji będzie można zakupić.
Informacje na portierni.

Więcej informacji o autorze znajdą państwo TUTAJ

 Zapraszamy na spotkanie z Kołem Naukowym Studentów Geografii UW

12 marca (środa) godz. 18:00

Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66
WSTĘP WOLNY


„Zew Arktyki”

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Greń

W numerze 60. (marzec - kwiecień '2014) polecamy m.in. interesujące artykuły:
    -  Działkowcy mają już swoją ustawę ,
    -  Szczyt klimatyczny i co dalej?,
    -  Dwór w Sokułach - wymarzona sceneria polskich seriali.

Zajrzyj, poczytaj!

Rolniczy Magazyn Elektroniczny zaznajamia z bogactwem wiedzy zgromadzonej w bibliotece oraz przybliża ludzi szczególnie zasłużonych dla postępu i rolnictwa, a często obecnie zapomnianych.

2014-03-04 

  Wspieranie pszczelarstwa daje efekty

   Według raportu Komisji Europejskiej, wspieranie pszczelarstwa ma pozytywny wpływ na produkcję oraz handel miodem we Wspólnocie. W latach 2007-2011 na wsparcie to przeznaczono 120 mln € z budżetu Unii oraz 120 mln € wydane przez rządy państw członkowskich. Fundusze te przeznaczone były przede wszystkim na zwalczanie warrozy – choroby pasożytniczej pszczół osłabiającej ich układ odpornościowy – oraz techniczne wsparcie dla pszczelarzy. W latach 2013/2014 z budżetu Unii oraz państw członkowskich przeznaczono 66,2 mln € na programy wspierania produkcji miodu i handlu nim. W ciągu kolejnych trzech lat (2014-2016) fundusze te zostaną zwiększone o 1,1 mln € rocznie. Unia Europejska jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Pracuje tu około 600 tys. pszczelarzy. Rocznie w Unii wytwarza się 23% światowej produkcji miodu. Wspólnota jest też największym światowym importerem miodu – na rynek unijny sprowadza się 38,2% miodu importowanego na świecie. Unia jest też, z USA i Chinami, jednym z największych konsumentów miodu (20-15% światowego spożycia).
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 7)

Zapraszamy do Sali Odczytowej Biblioteki - ul. Krakowskie Przedmieście 66 - na wykład
Przez żołądek do zdrowego serca,
który odbędzie się 19 marca (środa) godz. 18:00
WSTĘP WOLNY!


Wykład prowadzi mgr Małgorzata Desmond, specjalistka w dziedzinie medycyny żywienia i dietetyki, absolwentka University of West London, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursów w Harvard School of Public Health; prowadzi konsultacje z zakresu medycyny żywienia w Centrum Medycznym Gamma oraz badania na temat wpływu diety na czynniki ryzyka chorób krążenia u dzieci w ramach doktoratu w University College London.

2 lutego w Sali Odczytowej odbyła się VI Gala Noworoczna zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2014 Rokiem Kolberga  przebiegała ona pod hasłem: „Oskar Kolberg (1814-1890) - symbol popularyzacji kultury wsi".  Krótką laudację na ten temat wygłosił dr Ryszard Miazek dyrektor CBR, w której powiedział m.in.: „W młodości Oskar różnych imał się zajęć, ale przede wszystkim ruszył w Polskę, przyłączając się do ówcześnie panującej mody zbierania piosenek wiejskiego gminu. Warszawa młodości Kolberga przeżywała ciekawy okres, a to między innymi dlatego, że gminem wiejskim bardzo się wtedy delektowano".

   Spadek sprzedaży leków weterynaryjnych

Ostatnio opublikowano trzeci doroczny raport na temat zużycia leków weterynaryjnych w Unii Europejskiej. Obejmuje on dane z 23 krajów Unii oraz z Norwegii i Islandii w 2011 r. Dwadzieścia spośród tych państw przedstawiło dane te również w poprzednich latach, co pozwala na porównanie poziomu zużycia leków. Zużycie zwiększyło się jedynie w Hiszpanii (o 3,5%). Informacje te należy jednak traktować ostrożnie, ponieważ w 2010 r. przedstawione dane były niepełne. W dziewiętnastu krajach zużycie leków weterynaryjnych zmniejszyło się. Spadek ten wahał się od 28% na Węgrzech, 25% w Wielkiej Brytanii i 22% w Holandii, do 4% w Finlandii, 3% w Belgii i 0,4% w Estonii. Jest to wynikiem wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z rosnącą odpornością mikroorganizmów na antybiotyki i restrykcji dotyczących używania substancji aktywnych.

Dodatkowe informacje