Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
wtorek, 05 czerwiec 2018 14:50

Podpisanie umowy na realizację operacji ” Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej”

Centralna Biblioteka Rolnicza złożyła wniosek o wybór operacji „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej” do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu Operacyjnego na lata 2018-2019, który został wybrany do realizacji.

29 maja w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację operacji „Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan Operacyjny 2018-2019. Umowę, w imieniu Centralnej Biblioteki Rolniczej, podpisał Andrzej Bieńkowski, Zastępca Dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytany 1901 razy

Dodatkowe informacje