Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 09 grudzień 2016 22:34

Prezentacja - "Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza"

9 grudnia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu: „Centralna Wirtualna Biblioteka Rolnicza”. Została ona przygotowana w odpowiedzi  na wymagania konkursu, na  dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Podstawą funkcjonowania działalności naszej biblioteki  jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników. W dobie Internetu zmieniają się oczekiwania naszych Czytelników. Zmalało zapotrzebowanie na książkę drukowaną. Aktualny odbiorca oczekuje jak najszerszej informacji dostępnej w Internecie, dającej się szybko,  łatwo i globalnie  wyszukać. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój usług elektronicznych.

Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom powstał projekt „Centralnej Wirtualnej Biblioteki Rolniczej”. Współczesna biblioteka musi posługiwać się nowymi źródłami informacji, dokumentami elektronicznymi, bazami danych, zasobami sieciowymi, e-bookami i wirtualnymi bibliotekami.

Przy opracowywaniu koncepcji projektu uczestniczyli: pracownik naukowy dr Jolanta Kurek, pracownik naukowy dr Teresa Śliwa, mgr Małgorzata Horoś, Maria Zawadzka, mgr inż. Marcin Kiec.

W przyszłym tygodniu projekt Wirtualnej Biblioteki zostanie przedłożony do zaopiniowania  Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Czytany 12081 razy

Dodatkowe informacje