Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
poniedziałek, 13 czerwiec 2016 17:29

Dni Podlasia i 25 lat diecezji drohiczyńskiej

10 czerwca Centralna Biblioteka Rolnicza wzięła udział w obchodach jubileuszowych 25-lecia diecezji drohiczyńskiej w Drohiczynie. Uroczystości były częścią Dni Podlasia, obchodzonych  w 17 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie.

Główne uroczystości odbyły się przy Kopcu św. Jana Pawła II zwieńczonym  monumentalnym, pękniętym krzyżem, upamiętniającym nabożeństwo ekumeniczne w czasie wizyty papieża. Rozpoczęły się  Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie odbył się Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej i zakończenie rajdu motocyklowego „Szlakiem Jana Pawła II”. Od strony Siedlec i Bielska Podlaskiego wjechało   kilkaset maszyn, wzbudzając zainteresowanie wszystkich obecnych.


Kulminacyjnym punktem uroczystości była Eucharystia celebrowana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. abp Celestino Migliore. Odczytał on także przesłanie od Ojca Świętego Franciszka, który przekazał wyrazy łączności z biskupem drohiczyńskim i udzielił błogosławieństwa diecezjanom i gościom obecnym na uroczystościach. Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus powitał wszystkich uczestników i przypomniał archiwalne słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane  w Białymstoku o powołaniu diecezji drohiczyńskiej. Homilię wygłosił biskup senior Antoni Dydycz, który, jako następca zmarłego w 1994 roku pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, przez 20 lat był biskupem drohiczyńskim. W uroczystościach wzięli udział także inni biskupi z Polski, Białorusi i Pakistanu. Obecni byli kapłani diecezjalni  i zakonni oraz siostry zakonne z różnych diecezji w Polsce, we Włoszech, w Kamerunie, Rosji i Białorusi. Na uroczystości przybyli także  senatorowie i posłowie, reprezentanci uczelni, władz wojewódzkich z Warszawy, Białegostoku i Lublina, władze samorządowe różnych szczebli, służby mundurowe, przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń, bractw i szkół, w tym uczestnicy finału VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II.


Po Eucharystii, Janina Orzełowska, wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego przekazała przyznany diecezji drohiczyńskiej medal „Zasłużony dla Mazowsza”.


Uroczystości zakończyły się o godzinie 21.00 Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach przygotowań diecezjalnych do Światowych Dni Młodzieży.


W czasie uroczystości czynne były także okolicznościowe wystawy i stoiska. Centralna Biblioteka Rolnicza prezentowała swoje wydawnictwa i foldery informacyjne o CBR. Dużym zainteresowaniem gości cieszył się kwartalnik popularnonaukowy „Kultura Wsi Ludzie. Wydarzenia. Przemiany”, a także publikacje przedstawiające sylwetki polskich uczonych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki rolniczej w naszym kraju.

Czytany 23591 razy

Dodatkowe informacje