Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
wtorek, 24 maj 2016 17:05

Dni Otwartych Drzwi w Oddziale naszej biblioteki w Puławach

Centralna Biblioteka Rolnicza Oddział w Puławach zaprasza  w dniach  04-05 czerwca 2016 roku na Dni Otwartych Drzwi oraz na wystawę „110 i więcej książek o Puławach”. Początek imprezy o godzinie 13:00 w siedzibie biblioteki, Pałac Czartoryskich w Puławach. Wstęp wolny.

       Historia biblioteki splata się z losami puławskiego Instytutu i naszego miasta.  Placówka puławska nieprzerwanie od 1862 roku, mieści się  w prawym skrzydle pałacu Czartoryskich (obecnie siedzibie IUNG PIB).  Księgozbiór liczy 108 428 woluminów książek i 68 200 woluminów czasopism. Jest on jednym z najbogatszych na Lubelszczyźnie, zbiorem  literatury polskiej i obcej z zakresu nauk rolniczych, gospodarki żywnościowej, nauk  pokrewnych. Szczególnie cenny zbiór stanowią książki i czasopisma XIX-wieczne będące spuścizną Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Gimnazjum Realnego w Warszawie oraz  Instytutu Agronomicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach.
       Równie ważną część zasobów stanowią cenne  publikacje dotyczące regionu puławskiego i rodu Czartoryskich, które biblioteka gromadzi od początku swojego istnienia  Eksponowane na wystawie wydawnictwa obejmują zarówno publikacje  XIX –wieczne jak też współczesne, będące prawdziwą kopalnią wiedzy o historii Puław.  
       Niewątpliwą atrakcją książnicy puławskiej jest introligatornia. O jej powstaniu zadecydowała potrzeba ochrony i konserwacji cennego księgozbioru. Już w  1942 r. rozpoczęto jej  wyposażanie w maszyny introligatorskie znanej i cenionej firmy Krauze (gilotynę, prasę, nożyce). Urządzenia te są wykorzystywane przez naszych introligatorów do chwili obecnej. Wszyscy nasi goście będą mieli okazję do zapoznania się z zanikającą już sztuką ręcznego oprawiania książek.
    Zapraszamy wszystkich do zwiedzania biblioteki i jej historycznych pomieszczeń, które kryją w sobie wiele tajemnic i łączą czasy przeszłe ze współczesnymi.

Życzymy niezapomnianych wrażeń!

Czytany 3465 razy

Dodatkowe informacje