Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 25 wrzesień 2015 17:47

Zapraszamy na XII Rolniczy Festiwal Nauki

Centralna Biblioteka Rolnicza i Centrum Doradztwa Rolniczego zapraszają na XII Rolniczy Festiwal Nauki. W tym roku Festiwal organizowany jest pod hasłem  „Gleba – Środowisko – Człowiek” w nawiązaniu do faktu, że rok 2015 został przez ONZ  ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Gleby.

Festiwal trwa dwa dni – 15 i 16 października i odbywa się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (pierwszy dzień – 15 października) i w Centralnej Bibliotece Rolniczej ( drugi dzień – 16 października).

Warunki uczestnictwa
1.  Udział w Rolniczym Festiwalu Nauki jest bezpłatny.
2. Uczestnicy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia w hotelu.Noclegi i wyżywienie można zamówić w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
3.  Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne w formie elektronicznej (CD ROM).
4. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 7 października 2015 r. faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Pobierz - KARTA ZGŁOSZENIA CBR

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
15 października 2015 roku

PROGRAM

11.00 - 11.15  Otwarcie konferencji

Prowadzenie: redaktor Krzysztof Michalski

11.15 - 11.45   Innowacyjność sposobem poprawy konkurencyjności w rolnictwie

dr Henryk Skórnicki, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

11.45 - 12.15  Problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania środowiska rolniczego w Polsce

dr Bożena Smreczak, dr Grzegorz Siebielec, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

12.15 - 12.45  Biogospodarka a konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.45 - 13.00   Przerwa kawowa

13.00 - 13.30   Technologie naturalne – innowacje, tradycja, przyszłość i bezpieczeństwo

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kud, Politechnika Rzeszowska

13.30 - 14.00   Naturalne technologie dla sektora rolno – spożywczego odpowiedzią na potrzeby producentów i konsumentów

dr inż. Sylwester Lipski, Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych w Warszawie

14.00 - 14.30   Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.30   Obiad

godz. 10.00-15.00  WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK NAUKOWYCH (stoiska promocyjne, postery)

 

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
16 października 2015 roku

PROGRAM


11.00 – 11.20   Otwarcie konferencji

Powadzenie: redaktor Krzysztof Michalski

11.20 – 11.40   Sławomir Miklaszewski -  początki działalności zawodowej

mgr. Daniel Kamiński, CBR

11.40 – 12.00   Sławomir Miklaszewski i Jego działalność naukowa w PW                            

prof. dr hab. Alina Maciejewska, Politechnika Warszawska

12.00 – 12.20   Pożyteczne mikroorganizmy szansą na poprawę jakości plonów i  żyzności gleby

dr hab. Lidia Sas Paszt,  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

12.20 -  12.40   Konsorcja mikrobiologiczne jako czynnik ochronny upraw przed chorobami i szkodnikami

prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.40 – 13.00    Przerwa kawowa

13.00 – 13.20   Zastosowanie najnowszych metod badawczych w biotechnologii rolniczej

dr hab. Michał Starzycki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie

13.20 – 13.40   Technologie naturalne szansą dla polskiego rolnictwa

mgr Grzegorz Herbinger , Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku

13.40 – 14.00    Medycyna Ekologiczna: Szansa na zdrowe życie

dr Józef Krop, Eco Health and Wellness Center Inc., Kanada

14.00 – 14.30    Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.30    Obiad

godz. 10.00 – 16.00  WYSTAWY i Prezentacje

-  wydawnictwa branżowe, wystawa planszowa  poświęcona wybitnym postaciom nauk rolniczych, 
wystawa planszowa poświęcona tradycjom gleboznawczym w Puławach, film na temat gleb w Polsce

-   wyroby ( m. in. miody, soki, piwo ekologiczne) gospodarstw stosujących naturalne technologie w  produkcji

Czytany 5644 razy

Dodatkowe informacje