Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
czwartek, 14 maj 2015 17:35

Relacja - Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek '2015

  12 maja 2015 r. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”, którego współorganizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu Mazowieckiego oraz Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Rolniczej. Na sali obecni byli przedstawiciele członków Stowarzyszenia z województwa mazowieckiego ze wszystkich typów bibliotek, dyrektorzy bibliotek warszawskich, pracownicy CBR.

   Uroczystego otwarcia  Dnia Bibliotekarza dokonał Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej dr Marek Cieśliński oraz p.p. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Elżbieta Stefańczyk.

   Głównym punktem obchodów była prezentacja laureatów i wręczenie nagrody Mazowieckiego Bibliotekarza Roku. Nagrodę Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2014 zdobył pan Marcin Kamiński kierujący Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Drugie miejsce zajęła pani Justyna Stępień zastępca dyrektora Biblioteki Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Menadżer Oficyny Wydawniczej tej Uczelni.

   Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie  dr Marka Cieślińskiego który w krótkiej prezentacji przybliżył zaproszonym gościom działalność Centralnej Biblioteki Rolniczej w roku 60 rocznicy jej istnienia.

   Uroczystość zakończyła się okolicznościowym spotkaniem w kuluarach dającym możliwość wymiany doświadczeń bibliotekarzy pracujących na co dzień w różnych typach bibliotek. Była również możliwość obejrzenia wystawy „Cadillac Marszałka Józefa Piłsudskiego” przygotowanej przez zespół pracowników z Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

fot. Teresa Kołakowska

 

Czytany 5068 razy

Dodatkowe informacje