Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
środa, 15 kwiecień 2015 16:56

Zapraszamy na seminarium i otwarcie wystawy „Stefan Moszczeński – Twórca Ekonometrii Rolnej”

 

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie
zaprasza na seminarium i otwarcie wystawy

 

„Stefan Moszczeński – Twórca Ekonometrii Rolnej”
poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. godz. 14:00

Wstęp wolny

Gmach Centralnej Biblioteki Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66

 

Program:

  • Wystąpienie dr. inż. Marka Cieślińskiego, dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej
  • Wystąpienie prof. dr. hab. Henryka Runowskiego, kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
  • Przedstawienie sylwetki prof. Stefana Moszczeńskiego przez Daniela Kamińskiego z Pracowni Badań Historycznych CBR
  • Uroczyste otwarcie wystawy i odsłonięcie portretu Stefana Moszczeńskiego

 

Stefan Moszczeński  (1871-1946)

   Dyplom ukończenia studiów rolniczych uzyskał w wiedeńskiej Hochschule für Bodenkultur w 1893 r. W 1900 r. objął majątek rodzinny w Broniszach pod Warszawą, w którym mieszkał do 1945 r. Od 1908 r. prowadził wykłady dla Towarzystwa Kursów Naukowych, a potem na Kursach Przemysłowo-Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. W 1919 r. został mianowany profesorem zwyczajnym SGGW. Był jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów rolnych w dwudziestoleciu międzywojennym. Jako jeden z pierwszych na świecie stworzył podstawy do rozpatrywania działalności gospodarstw wiejskich przy zastosowaniu metod statystyki matematycznej i metod ekonometrycznych. W czasie drugiej wojny światowej brał udział w opracowaniu nowego programu szkolnego SGGW. Po wysiedleniu z majątku w 1945 r. zatrzymał się w Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej, gdzie zmarł 10 lipca 1946 r. Był odznaczony Komandorią Orderu Odrodzenia Polski.

   Galeria Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa (Meritorium Agriculture), w ramach której powstała wystawa poświęcona pamięci prof. Stefana Moszczeńskiego, to projekt Centralnej Biblioteki Rolniczej zakładający prowadzenie otwartej galerii prezentującej osoby mające szczególne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, zwłaszcza nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych, od czasów dawnych po współczesne. Przedsięwzięcie objął patronatem dr Marek Sawicki, Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

 

 

Czytany 4456 razy

Dodatkowe informacje