Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 13


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 13,  2015-03-31

 

 

 

  Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej

   Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej w 2014 r. była o 0,6% niższa niż w poprzednim roku i wyniosła 153,5 mln ton. Spadek ten nastąpił na skutek rosyjskiego embarga na import mięsa i żywca z Unii. Produkcja mieszanek dla trzody chlewnej zmniejszyła się o 1%, a dla bydła – o 1,5%. Natomiast mieszanek dla drobiu wyprodukowano o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Tak więc w dalszym ciągu mieszanek dla drobiu wytwarza się w Unii najwięcej; na drugim miejscu pod tym względem znajdują się mieszanki dla świń. Produkcję mieszanek dla świń ograniczył zakaz importu wieprzowiny z Unii do Rosji wprowadzony w lutym 2014 r., a produkcję pozostałych mieszanek – zakaz wprowadzony w sierpniu 2014 roku. Zapotrzebowanie na mieszanki dla bydła zmniejszyła też obfitość dobrej paszy objętościowej wynikająca z korzystnych warunków pogodowych. Zapotrzebowanie na mieszanki dla bydła mlecznego zmniejszył również spadek cen produktów mleczarskich. Sytuacji tej nie zmienił wzrost dostaw mleka o 5%. Wśród krajów wytwarzających najwięcej mieszanek w Unii, jedynie w Polsce produkcja ta wzrosła niemal o 7%. Na niezmienionym poziomie utrzymała się ona w Niemczech, a we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Holandii spadek produkcji wyniósł od 0,7 do 1,9%. Pierwsze miejsce pod względem produkcji mieszanek w Unii zajmują Niemcy, a drugie – Francja i Hiszpania. Specjaliści przewidują, że w bieżącym roku produkcja mieszanek dla drobiu nie ulegnie zmianie, natomiast produkcja mieszanek dla trzody chlewnej zmniejszy się o 1%. Jeśli na rynku produktów mleczarskich nie nastąpi szybka poprawa, to produkcja mieszanek dla bydła spadnie o 1,5%. Ogółem produkcja mieszanek paszowych w 2015 r. będzie najprawdopodobniej o 0,5% mniejsza niż rok wcześniej. Wpływ na to będzie mieć zakończenie obowiązywania kwot produkcji mleka, a także wprowadzane zasad ochrony środowiska. Ceny mieszanek paszowych spadały w 2013 i 2014 r. Trend ten utrzyma się w I połowie 2015 r. ze względu na wysokość zbiorów zbóż i roślin oleistych w ubiegłym roku.

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 23)


 

  Stosowanie leków bakteriostatycznych a odporność bakterii na leki

   Raport European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority oraz European Medicines Agency przedstawia pierwszą, zintegrowaną analizę porównawczą zużycia substancji bakteriobójczych i bakteriostatycznych przez ludzi i zwierzęta. Stwierdzono, że istnieje związek między wzrostem zużycia tych leków przez zwierzęta produkujące żywność i występowaniem odpornych na leki bakterii wywołujących choroby u ludzi. W największym stopniu odporność na leki wywołana częstym podawaniem antybiotyków, występuje u bakterii Escherichia coli, a nieco rzadziej również u Salmonella i Campylobacter. Zanotowano również związek między spożyciem cefalosporyn (antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym) przez zwierzęta produkujące żywność, a  odpornością bakterii. Raport podaje, że w 2012 r. w 26 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwierzętom produkującym żywność podano 7982 tony substancji aktywnych mikrobiologicznie. Była to ilość ponad dwukrotnie wyższa niż zużyta przez ludzi (3400 ton). Dla lepszego porównania przeliczono tę ilość na miligramy substancji aktywnej na kilogram masy ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt. Średnio spożycie to u ludzi wyniosło 116,4 mg/kg, a u zwierząt – 144,0 mg/kg. Istnieje jednak duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. W 15, spośród 26 badanych, spożycie u zwierząt było niższe niż u ludzi, w 3 było podobne, a w 8 – u zwierząt było wyższe niż u ludzi.

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 7)


 

  Choroba niebieskiego języka

   Organizacje rolników w niektórych krajach Unii Europejskiej domagają się podjęcia zdecydowanych działań ograniczających występowanie choroby niebieskiego języka. Rolnicy w Wielkiej Brytanii obawiają się, że choroba może po czterech latach znów pojawić się w ich kraju. W Hiszpanii ministerstwo rolnictwa wprowadziło w części kraju obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka. Obszar ze szczepionymi zwierzętami ma stworzyć strefę buforową zabezpieczającą przed przenoszeniem choroby z Maroka. Jednak szczepienia stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla rolników, których sytuacja ekonomiczna i tak nie jest łatwa. Rolnicy wnioskują więc o wprowadzenie darmowych szczepień. W Bułgarii, rząd na prośbę rolników przeznaczył 4,6 mln lew bułgarskich na szczepienia przeciwko tej chorobie, tak aby wiosną bieżącego roku zaszczepione były wszystkie owce i całe bydło. W Rumunii straty hodowców owiec spowodowane przez chorobę niebieskiego języka przekraczają 8 mln €. 

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 9)


 Po 42 latach wydawania „Bieżącej Informacji” 
Centralna Biblioteka żegna się z Czytelnikami

Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 3927 razy

Dodatkowe informacje