Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 12


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 12,  2015-03-24

  Spadek areału upraw roślin transgenicznych w Unii Europejskiej

   Powierzchnia uprawy roślin genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej w 2014 r. była o 3% mniejsza niż rok wcześniej. Areał ten spadł z 148013 hektarów w 2013 r. do 143016 hektarów, co stanowi mniej niż 1% uprawy tych roślin na świecie, gdzie uprawia je 18 mln rolników na powierzchni 181,5 mln hektarów, w 28 krajach. W ciągu ostatniego roku światowy areał uprawy roślin transgenicznych wzrósł o 4%. Do krajów uprawiających je dołączył Bangladesz, gdzie rozpoczęto uprawę genetycznie modyfikowanych oberżyn. W pięciu krajach Unii Europejskiej – Hiszpanii, Portugalii, Czechach, Słowacji i Rumunii – uprawia się transgeniczną kukurydzę MON810 firmy Monsanto, która jest jedyną modyfikowaną rośliną dozwoloną do uprawy we Wspólnocie. Kukurydza ta jest odporna na żerowanie omacnicy prosowianki. Na zezwolenie na uprawę oczekuje transgeniczna kukurydza Dupont 1507, ale w czasie ubiegłorocznego głosowania nie osiągnięto kwalifikowanej większości głosów, więc czas oczekiwania przedłuża się. Około 90% europejskich upraw roślin transgenicznych znajduje się w Hiszpanii, a ponad 30% kukurydzy, zbieranej w tym kraju, pochodzi z upraw modyfikowanych genetycznie. Światowym liderem w uprawie roślin transgenicznych jest USA, gdzie uprawy te w 2014 r. liczyły 73,1 mln hektarów (o 3 mln ha więcej niż w 2013 r.). W ciągu ubiegłych pięciu lat najszybciej rosły uprawy roślin transgenicznych w Brazylii. W 2014 r. zwiększyły się one o 1,9 mln ha, czyli o ponad 5%, w porównaniu z 2013 r. i osiągnęły 42,2 mln ha. Trzecim, największym producentem roślin transgenicznych na świecie jest Argentyna (w 2014 r. – 24,3 mln ha), a kolejne miejsca zajmują Indie i Kanada (po 11,6 mln ha). W Afryce wiodące miejsce w produkcji roślin transgenicznych zajmuje RPA (2,7 mln ha). W Sudanie w 2014 r. powierzchnia uprawy transgenicznej bawełny wzrosła o 50%. W Kamerunie, Egipcie, Ghanie, Kenii, Malawi, Nigerii i Ugandzie prowadzi się badania polowe nad uprawą wielu roślin, takich jak ryż, kukurydza, pszenica, sorgo, banany, kassawa i bataty, stanowiących podstawę wyżywienia ubogich ludzi. Niektórzy specjaliści twierdzą, że Europa, która była kolebką badań nad roślinami transgenicznymi i ich uprawy, staje się obecnie muzeum rolnictwa zostając w tyle za resztą świata. Obecnie zezwolono na import do Unii Europejskiej 48 gatunków roślin transgenicznych, a 12 innych oczekuje na zezwolenie. Unia importuje rocznie około 30 mln ton soi przeznaczonej na pasze, z czego 90% to soja transgeniczna. Z 6 mln ton importowanej rocznie kukurydzy, rośliny transgeniczne stanowią około 25%.

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 14)


 

  Postępy w zwalczaniu źródeł zatruć pokarmowych

   Według ostatnio ogłoszonego raportu na temat chorób odzwierzęcych i zatruć pokarmowych w Unii Europejskiej, w 2013 r. zanotowano 82694 przypadków salmonellozy u ludzi. Był to ósmy, kolejny rok spadku występowania tej choroby. Liczba przypadków zmniejszyła się dzięki działaniom ograniczającym zanieczyszczenie żywności bakteriami Salmonella. Źródłem zatrucia najczęściej były jajka, mimo że ich zanieczyszczenie Salmonellą jest znacznie mniejsze niż mięsa. Przyczyną tego jest spożywanie jaj w surowej postaci. Postęp, choć nie tak wielki, jak w przypadku salmonellozy, zanotowano również w zwalczaniu chorób powodowanych przez bakterie Campylobacter. Były one przyczyną najczęstszych zatruć pokarmowych ludzi. Liczba przypadków wywoływanych przez nie chorób wyniosła 214779 i zmniejszyła się po raz pierwszy od pięciu lat. Bakterie te nadal bardzo często występują u drobiu. Specjaliści uważają, że przy ich zwalczaniu  należy podjąć działania podobne, jak w przypadku Salmonelli, wprowadzając radykalne metody kontroli i limity występowania. Zmniejszyła się również do 6471 przypadków liczba zachorowań na jersiniozę – jest to choroba wywoływana przez pałeczki jelitowe Yersinia. Spada ona od pięciu lat i była o 2,8% mniejsza niż w 2012 r. Wzrasta natomiast, już od pięciu lat, liczba przypadków listeriozy – zatruć powodowanych przez bakterie Listeria. W 2013 r. zanotowano ich 1763, co oznacza wzrost o 8,6%, w porównaniu z poprzednim rokiem. W liczbach bezwzględnych było ich znacznie mniej niż np. przypadków salmonellozy. Jednak  zachorowania na listeriozę mają poważniejszy przebieg od innych zatruć i częściej kończą się śmiercią. Są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i o osłabionej odporności. Źródłem zakażenia jest zwykle żywność gotowa do spożycia. Zwiększa się też liczba notowanych przypadków zatruć werocytotoksyną wywarzaną przez bakterie Escherichia coli. W latach 2013-14 wzrosła ona o 5,9%. Może być to jednak spowodowane nie rzeczywistą liczbą przypadków, ale zwiększeniem zainteresowania tą toksyną po przypadkach zatruć w 2011 roku.

(Agra Europe 2014, 30 January, s. 15)


 

  Produkty ekologiczne w Unii Europejskiej i Korei

   Od 1 lutego bieżącego roku obowiązuje porozumienie między Unią Europejską a Koreą Południową na temat obrotu przetworzonymi produktami ekologicznymi. Certyfikaty wydane przez Koreę uznawane są w Unii, a unijne w Korei.

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 13)


Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 3218 razy

Dodatkowe informacje