Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 11


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 11,  2015-03-17

  Rosja pozostaje trzecim największym odbiorcą unijnej żywności

   Według ostatnich danych ogłoszonych przez Komisję Europejską, Rosja od sierpnia do grudnia 2014 r. była trzecim największym odbiorą produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Unii Europejskiej, mimo wprowadzonego embarga. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii do Rosji wyniosła w tym czasie 2,712 mld €, czyli w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. zmniejszyła się o 36%. Drugie miejsce wśród odbiorców unijnej żywności zajęły Chiny. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii od sierpnia do grudnia 2014 r. na wszystkie rynki światowe była o 1,7% wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła 42,4 mld €. Mimo wzrostu eksportu ogółem, w niektórych krajach zanotowano jego znaczny spadek. Eksport z Finlandii spadł o 32%, Estonii – o 22%, a eksport z Francji, Niemiec, Danii, Grecji, Litwy, Polski, Słowacji, Rumunii i Słowenii zmniejszył się o 10 lub mniej procent. W największym stopniu embargo dotknęło eksport produktów mleczarskich. Eksport serów spadł o 19,4%, a masła – o 9,5%. Zmniejszył się też eksport owoców (o 10,2%) i warzyw (o 13,5%). Spadek ten został jednak ograniczony dzięki wzrostowi eksportu przetworów owocowych i warzywnych. Eksport wieprzowiny zmniejszył się o 1%, a wołowiny i drobiu – wzrósł.

Udział produktów objętych embargiem w eksporcie rolno-spożywczym
krajów Unii oraz ich wartość

Kraj

Udział
w eksporcie ogółem (%)

Wartość produktów 
(mln euro)

Litwa

41

922

Polska

19

840

Finlandia

19

274

Estonia

18

60

Luksemburg

12

5

Cypr

11

12

Grecja

7

114

Węgry

7

78

Łotwa

7

67

Belgia

6

281

Dania

5

341

Austria

5

104

Słowacja

5

6

Niemcy

4

594

Hiszpania

4

326

Holandia

3

523

Irlandia

3

70

Słowenia

3

10

Czechy

2

12

Francja

1

233

Włochy

1

163

Szwecja

1

13

Portugalia

1

13

Bułgaria

1

8

Chorwacja

1

7

W. Brytania

0

21

Rumunia

0

1

Malta

0

0

UE-28

4

5098

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 5)

 


 

  Nieprawidłowo wydane fundusze unijne

   Kontrola wydatków funduszy unijnych wykazała, że niezgodnie z obowiązującymi zasadami wydano 1,432 mld €. Stanowi to 2,5% budżetu na Wspólną Politykę Rolną w 2015 r. Źle wydane sumy będą odjęte od wypłat, które kraje członkowskie otrzymują w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. We Francji, będącej największym beneficjentem tych płatności, nieprawidłowości w wypłatach były największe i wyniosły 1,073 mld €. Nieprawidłowości zanotowano też w Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, Bułgarii, na Litwie, Węgrzech i w Niemczech. 

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 4)


 

  Plany zachowania bioróżnorodności trudne do realizowania

   W 2010 r., w ramach ONZ, 193 kraje podpisały konwencję o zachowaniu  bioróżnorodności i wyznaczyły cele, które mają być osiągnięte do 2020 r. Ostatnio grupa ekspertów z różnych instytucji stwierdziła, że od tego czasu nie osiągnięto żadnego istotnego postępu. Cele prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte w wyznaczonym czasie.

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 3)


Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 3203 razy

Dodatkowe informacje