Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 10


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 10,  2015-03-10

  Wolny wzrost gospodarczy w strefie euro

   Specjaliści z Banku Światowego szacują, że wzrost gospodarczy na świecie, który w 2014 r. wyniósł 2,6%, w bieżącym roku osiągnie 3%, w 2016 r. – 3,3%, a w 2017 r. – 3,2%. W krajach rozwijających się wzrost ten w ubiegłym roku wyniósł 4,4%, a w bieżącym zwiększy się do 4,8%. W kolejnych dwu latach będzie dalej rósł i osiągnie odpowiednio 5,3% i 5,4%. W Brazylii, RPA, Indonezji i Turcji spadek cen ropy naftowej pomoże obniżyć inflację i zmniejszyć deficyt budżetowy. Wzrost gospodarczy w USA zwiększy się z 2,4% w 2014 r. do 3,2% w bieżącym roku, po czym zmniejszy się  do 3% w 2016 r. i do 2,4% w 2017 r. W Japonii wzrost, który w 2014 r. wyniósł jedynie 0,2%, zwiększy się do 1,2% w bieżącym roku i do 1,6% w 2016 r. W krajach strefy euro wzrost będzie wolniejszy niż w większości państw. Zwiększy się on z 0,8% w 2014 r. do 1,1% w 2015 r. i do 1,6 % w 2016 i 2017 r. Również w Chinach nastąpi zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W 2014 r. osiągnął on 7,4%, w bieżącym roku wyniesie 7,1%, w 2016 r. – 7% i w 2017 r. – 6,9%.

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 10)


 

  Zwalczanie chorób odzwierzęcych

   Naukowcy z wielu krajów europejskich podejmują wspólną pracę nad nowymi sposobami zwalczania chorób odzwierzęcych. Z funduszy Unii Europejskiej przeznaczono na to 20 mln €. Projekt o nazwie Compare będzie wykorzystywał nowe techniki sekwencjonowania genomu patogenów. Utworzona zostanie baza danych dotyczących mikroorganizmów mogących wywoływać choroby ludzi i zwierząt.  Zaplanowane na pięć lat prace pozwolą na zharmonizowanie metod pobierania próbek, gromadzenia danych na temat genomów, szacowanie ryzyka zachorowań. Działania te ułatwią globalne zwalczanie chorób. Jest to konieczne, ponieważ stale rośnie zagrożenie nowymi epidemiami i zatruciami pokarmowymi.

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 7)


 

  Konieczne nowe metody zwalczania bakterii atakujących oliwki

   Francja wzywa Unię Europejską do podjęcia dodatkowych działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się chorobotwórczych bakterii Xylella fastidiosa, które wykryto w południowych Włoszech, w ubiegłym roku. Bakterie te wystąpiły na plantacjach oliwek na obszarze 60 tys. hektarów. Mogą one pasożytować na wielu gatunkach roślin dzikich i uprawnych. W maju 2014 r. podjęto działania zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się patogena, ale obecnie niektóry specjaliści są zdania, że to nie wystarczy.

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 17)  


 

  Eksport wieprzowiny z Finlandii do Chin

   Chiny, po przeprowadzeniu inspekcji w dwu największych fińskich zakładach mięsnych, zezwoliły na import wieprzowiny, który poprzednio był zabroniony. Ma to ogromne znaczenie dla fińskich eksporterów, którzy ponoszą duże straty po wprowadzeniu embarga przez Rosję. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2014 r. eksport mięsa wieprzowego z Finlandii zmniejszył się o 16%, głównie na skutek zamknięcia rynku rosyjskiego, poprzednio drugiego co do wielkości odbiorcy fińskiej wieprzowiny. Zmniejszył się również, choć w mniejszym stopniu, eksport świńskich podrobów. Chińscy konsumenci, zwłaszcza młodzi mieszkańcy miast, w coraz większym stopniu cenią mięso nie zanieczyszczone związkami chemicznymi oraz wolne od chorobotwórczych bakterii (w Finlandii, inaczej niż w wielu krajach, obowiązuje polityka zero tolerancji dla bakterii Salmonella). 

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 18)


 

  Biodiesel z tłuszczu zwierzęcego

   Badania przeprowadzone w Institute for Energy and Environmental Research w Heidelbergu wykazały, że wykorzystanie biodiesla uzyskanego z tłuszczu zwierzęcego pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 85%, w porównaniu ze spalaniem paliw kopalnych.

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 17 )


Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 3322 razy

Dodatkowe informacje