Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
czwartek, 05 marzec 2015 17:51

"E-wniosek" - Wnioski o płatności obszarowe przez Internet

5 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nową aplikację internetową "e-wniosek" służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Agencja ma nadzieję, że z internetowej procedury skorzysta więcej rolników niż w poprzednich latach. Poza tym w tym roku wnioski będzie mógł wypełnić doradca rolniczy.

Złożenie wniosku o przyznanie wszystkich płatności wraz  z wymaganymi załącznikami, w tym z wymaganymi materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu do aplikacji "e-wniosek" jest posiadanie loginu i kodu dostępu, które są nadawane rolnikowi na jego wniosek  Jeżeli rolnik nie posiada loginu i kodu dostępu powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ich nadanie. Po zalogowaniu się do tej aplikacji  rolnikowi zostanie udostępniony wstępnie wypełniony wniosek, na podstawie danych deklarowanych do płatności w 2014 roku. Taki wniosek może zostać przekazany do wypełnienia doradcy. Lista doradców jest dostępna w tej aplikacji. Wypełniony przez doradcę wniosek musi być podpisany i zatwierdzony przez rolnika.

Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez Agencję, np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją. Aplikacja sprawdzi też czy spełnione zostały  wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, bo będzie automatycznie sprawdzała, czy nie występują w nich np. jakieś braki. Po przesłaniu do Agencji wypełnionego wniosku, rolnik otrzyma zwrotnie potwierdzenie jego przyjęcia. W przypadku, gdyby okazało się, że wniosek jest niekompletny lub zawiera błędy, na tym  potwierdzeniu, będzie też podana informacja o terminie na dokonanie takich poprawek czy uzupełnień.

Możliwość składnia wniosków przez Internet to nie jedyne ułatwienie wprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Doradcy będą mogli w imieniu rolnika wypełnić wniosek o przyznanie płatności obszarowych. To nowość, którą wprowadziliśmy wiedząc, że co roku doradcy wypełniają, w formie papierowej, ok 40% wniosków o przyznanie tych płatności. Składając wniosek  za pomocą aplikacji e-wniosek nie będzie potrzeby przepisywania danych do systemu Agencji, dzięki temu szybciej zostanie przeprawa  kontrola i rolnik może szybciej otrzymać należne mu płatności za 2015 rok. Aplikacja sprawdzi, czy składany  wniosek jest kompletny tzn. czy wypełnione są wszystkie pola i czy dołączono wszystkie załączniki. Dzięki temu rolnicy nie będą zmuszeni poprawiać wniosków.  Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych, większość rolników otrzymała już wnioski spersonalizowane. Od tego roku po raz pierwszy na jednym formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013. - informuje Andrzej Gross, prezes ARiMR.

Źródło: AgroNews.com.pl

Czytany 4858 razy

Dodatkowe informacje