Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 9


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 9,  2015-03-03

  Wzrost cen produktów mleczarskich w Rosji

   Wciąż rosną ceny płacone przez konsumentów za produkty mleczarskie w Rosji. Zmusza to wielu z nich do szukania tańszych alternatywnych produktów i zmiany nawyków żywieniowych. Władze oceniają, że w bieżącym roku ceny mleka w handlu detalicznym wzrosną o 30% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według Ministerstwa Rolnictwa Rosji, ceny serów i pozostałych artykułów  mleczarskich zwiększą się o 18-20%. Sankcje, w połączeniu ze spadkiem światowych cen ropy naftowej, spowodowały zmniejszenie wartości rubla. W związku z tym do 17% wzrosło oprocentowanie pożyczek, co spowodowało ograniczenie inwestycji w wielu gospodarstwach. Rząd przeznaczył dodatkowo 688 mld rubli (9,13 mld €) na rozwój rolnictwa i regulację rynku żywności. Jednak zdaniem wielu rolników fundusze te nie są równo rozdzielane. Trafiają głównie do ferm przemysłowych, pozostawiając bez wsparcia mniejsze gospodarstwa, które mimo niewielkich rozmiarów dostarczają 50% mleka na rynek. Mniejsze gospodarstwa są jednak stabilniejsze; fermy przemysłowe są podatniejsze na finansowe wstrząsy, ponieważ w znacznym stopniu są zależne od importowanych technologii, importu części zamiennych, kredytów, itd. Sytuacja rolników jest ciężka, mimo że rosną ceny, jakie otrzymują oni za mleko. Ceny te zwiększyły się z poniżej 10 rubli/kg (1 sierpnia 2013 r.) do ponad 20 rubli/kg (1 października 2014 r.). Jednocześnie jednak rosną ceny środków produkcji.

(Agra Europe 2015, 9 January, s. 23)


 

  Zagrożenia epidemiologiczne

   W ubiegłym roku zwierzętom na terenie Unii Europejskiej zagroził pomór afrykański świń. European Food Safety Authority podkreśla, że nie jest to jedyne zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W Grecji i Bułgarii notuje się ostatnio przypadki ospy owiec i kóz, choroby przeniesionej z sąsiadujących państw. W krajach graniczących z Unią występuje księgosusz rzekomy, czyli pomór małych przeżuwaczy wywoływany przez paramyksowirusy. Na terenie Unii, a szczególnie w krajach takich jak Wielka Brytania, czy Irlandia, gdzie populacja owiec jest liczna, choroba ta może zdziesiątkować zwierzęta. W wielu krajach Afryki północnej występuje też pryszczyca. Eksperci twierdzą, że najbardziej prawdopodobną drogą zainfekowania zwierząt na terenie Unii jest  nielegalny import żywca.

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 6)


 

  Fundusze na zwalczanie chorób zwierząt

   Według Regulation 652/2014, nowego zarządzenia w sprawie finansowania bezpieczeństwa żywnościowego, Unia Europejska finansuje 50% (w uzasadnionych przypadkach 75% lub 100%) wydatków ponoszonych na zwalczanie chorób zwierząt. W 2015 r. Unia przeznacza 180 mln € na zwalczanie chorób zwierząt i zoonoz – jest to suma o 12% wyższa niż rok wcześniej. W największym stopniu wzrosły fundusze na zwalczanie choroby błękitnego języka stanowiącej poważny problem we wschodnich regionach Unii. Przeznaczono na ten cel 18,5 mln €, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej. Znacznie zwiększono też fundusze na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, który w styczniu 2014 r. pojawił się na Litwie, a potem w Polsce, na Łotwie i w Estonii. Choroba ta przeniesiona została przez dziki z Białorusi. Fundusze te wzrosły z poniżej 1 mln € w poprzednim roku, kiedy choroba występowała w Unii jedynie na Sardynii, do 5,7 mln €. Na zwalczanie grupy chorób określanych jako zakaźne gąbczaste zapalenie mózgu wyznaczono 18 mln €, czyli znacznie mniej niż przed rokiem (42 mln €), co wyraźnie świadczy o zmniejszeniu częstotliwości występowania tych chorób. Fundusze na ograniczanie gruźlicy bydła wzrosły z 56 mln € w 2014 r. do 62 mln €, a fundusze na zwalczanie brucelozy nie uległy zmianie (10 mln €). Nieznacznie zmniejszono sumy na zwalczanie klasycznego pomoru świń, ptasiej grypy i wścieklizny.

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 7)  

 


 

  Wysokie zapasy cukru

   Według ostatnich danych Komisji Europejskiej, zapasy cukru z buraków cukrowych w Unii Europejskiej we wrześniu 2014 r., czyli na koniec 2013/14 r. gospodarczego, były o 300 tys. ton wyższe niż rok wcześniej. Osiągnęły one 4,862 mln ton. W ciągu omawianego roku gospodarczego najwyższe były w grudniu 2013 r. i w styczniu 2014 r., po czym stopniowo spadały do sierpnia. 

(Agra Europe 2015, 9 January, s. 22)


Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2438 razy

Dodatkowe informacje