Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 6

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 6,  2015-02-10

   Wzrost udziału izoglukozy na rynku Unii Europejskiej

   Procentowy udział izoglukozy na rynku słodzików w Unii Europejskiej

Rok

Udział 
izoglukozy

Rok

Udział 
izoglukozy

2009

3,9

2017

6,5

2010

3,5

2018

7,3

2011

3,6

2019

7,8

2012

3,6

2020

8,5

2013

3,5

2021

9,4

2014

3,6

2022

10,1

2015

3,5

2023

10,9

2016

3,6

2024

11,6

(Agra Europe 2014, 12 December, s. 16)


 

  Eksport mięsa z Unii Europejskiej w nadchodzących latach

   Według ostatnich szacunków Komisji Europejskiej, eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie stopniowo rósł. W 2024 r. będzie o 1/5 wyższy niż obecnie i osiągnie 2,5 mln ton. Umożliwi to rosnący popyt na wieprzowinę w Chinach, a także wzrost eksportu na nowe rynki, co pozwoli zrównoważyć spadek eksportu do Rosji. Mimo że rosyjskie embargo ma zostać zlikwidowane w sierpniu 2015 r., dążenie Rosji do samowystarczalności żywnościowej spowoduje ograniczenie importu mięsa. Do samowystarczalności pod tym względem dążą również Chiny, ale wzrost popytu w tym kraju znacznie przekracza możliwości wzrostu produkcji i import chiński będzie rósł. Zwiększy się również eksport z Unii do Wietnamu i Filipin, które ostatnio otworzyły swoje rynki dla  świeżego i mrożonego mięsa z Unii.  Wspólnota będzie musiała konkurować na rynkach azjatyckich z wieprzowiną pochodzącą z USA, gdzie wkrótce zostanie opanowana epidemia wirusowej biegunki świń.
 Podobnie jak w przypadku wieprzowiny, światowy popyt na mięso drobiu spowoduje, że jego eksport z Unii Europejskiej będzie rósł, aczkolwiek wolniej niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Pozwoli to Wspólnocie umocnić swoją pozycję eksportera tego mięsa netto. Do 2024 r. eksport mięsa drobiu będzie rósł o 50 tys. ton rocznie, czyli o około 2,2%, aby osiągnąć 1,6 mln ton. Głównymi odbiorcami tego mięsa będą kraje Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Niepewny jest jednak wzrost eksportu do RPA, ponieważ kraj ten wprowadził cła antydumpingowe na produkty pochodzące z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Podobnie jak w wypadku wieprzowiny, zniesienie embarga przez Rosję nie spowoduje wzrostu eksportu do poziomu sprzed jego wprowadzenia. Zwiększy się eksport do Arabii Saudyjskiej.
   Eksport wołowiny i żywca wołowego utrzyma się na niezmienionym poziomie i wyniesie 280 tys. ton. Spadnie zapotrzebowanie na to mięso w Rosji, a zwiększy się w Hong Kongu, Chinach, na Filipinach, w Tajlandii, Korei Płd., na Bliskim Wschodzie i w Egipcie.
   Eksport baraniny w 2014 r. wzrósł do 78 tys. ton i na tym poziomie utrzyma się w ciągu następnych dziesięciu lat.

(Agra Europe 2014, 12 December, s. 16)


 

  Spadek dochodów rolników

   Dochody z rolnictwa w wartościach realnych, w przeliczeniu na osobę, spadły w 2014 r. o 1,7% w porównaniu z dochodami w poprzednim roku. Było to efektem spadku o 4% dochodów ogółem, częściowo zrekompensowanego zmniejszeniem zatrudnienia w rolnictwie o 2,3%. Dochody ogółem zmniejszyły się w 20 krajach Unii, a w 8 – wzrosły w ciągu roku. Największy spadek dochodów (o 22,8%) zanotowano w Finlandii, najciężej dotkniętej rosyjskim embargiem. Na Litwie dochody rolników spadły o 19,4% w ciągu roku, w Belgii – o 15,2%, we Włoszech – o 11,0%, w Estonii – o 10,9%, a w Danii – o 10,1%. Natomiast największy wzrost dochodów zanotowano w Słowenii (o 13,3%), na Węgrzech (o 9,1%), w Czechach (o 7,2%) i w Wielkiej Brytanii (o 6,9%). W porównaniu z 2005 r. dochody rolników w przeliczeniu na osobę wzrosły w 19 krajach członkowskich, aczkolwiek w różnym stopniu. W trzech krajach nie zmieniły się, natomiast spadek dochodów zanotowano w Luksemburgu, na Malcie, w Irlandii, Finlandii, Chorwacji i Belgii. 
 Spadek dochodów w 2014 r. był związany ze zmniejszeniem się wartości produkcji roślinnej (o 6,0%) i wartości produkcji zwierzęcej (o 0,9%). W tym czasie koszty produkcji zmniejszyły się o 3,6%, głównie dzięki spadkowi kosztów pasz (o 8,1%), nawozów (o 6,4%) oraz energii (o 3,9%). Ceny produktów roślinnych zmniejszyły się o 9,5%, a produktów roślinnych o 2,8%. Spadły ceny ziemniaków, roślin oleistych, buraków cukrowych, owoców, oliwy, warzyw, wina i kwiatów, żywca wieprzowego, wołowego, owiec, kóz, drobiu i jaj. 

(Agra Europe 2014, 19 December, s. 22)


 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 4118 razy

Dodatkowe informacje