Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 5


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 5,  2015-02-03

   Prognozy produkcji rolniczej na następne dziesięć lat

      Komisja Europejska ogłosiła raport na temat prognozowanej produkcji rolniczej w latach 2014-2024. Produkcja zbóż będzie w tym czasie powoli rosła i w 2024 r. osiągnie 317 mln ton. W największym stopniu wzrosną zbiory kukurydzy i pszenicy, a spadną pozostałych zbóż. Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszy się nieco, a plony wzrosną. Ceny zbóż ustabilizują się na poziomie 180 € za tonę, czyli znacznie niższym niż w latach 2010-2012. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost produkcji będzie rosnący popyt na pasze, wzrost produkcji bioetanolu i korzystne warunki dla eksportu.

      Komisja Europejska przewiduje, że spożycie mięsa w Unii Europejskiej w latach 2014-2024 będzie spadać, ale zapotrzebowanie na nie na świecie wzrośnie. Na spadek spożycia wpłyną wysokie ceny mięsa. W przeliczeniu na osobę rocznie wyniesie ono 64,4 kg, czyli będzie najniższe od 11 lat. Produkcja mięsa w Unii zwiększy się do 44,9 mln ton w 2014 r.  Produkcja wołowiny zwiększy się w bieżącym roku, ale w następnych spadnie i w 2024 r. wyniesie 7,6 mln ton, czyli będzie nieco mniejsza niż w 2014 r. Produkcja baraniny i mięsa koziego nie zmieni się, a wieprzowiny wzrośnie o 2%. W największym stopniu, bo o 7%, zwiększy się produkcja i spożycie mięsa drobiowego, cenionego ze względu na niskie koszty produkcji,  krótki czas odchowu i walory odżywcze.

      Mimo trudności spowodowanych, w niektórych krajach, przez rosyjskie embargo, warunki dla produkcji mleczarskiej w nadchodzących latach ocenia się jako korzystne. Zapotrzebowanie na produkty mleczarskie na świecie będzie rosło. W kwietniu bieżącego roku zostaną zniesione kwoty produkcji mleka w Unii Europejskiej. Jego produkcja zwiększy się, a ceny utrzymają się na poziomie około 350 € za tonę, dzięki nieznacznie większemu spożyciu.

         Dochody rolników w przeliczeniu na jednostkę pracy zwiększą się o 6% w ciągu nadchodzących dziesięciu lat. Ogółem, dochód rolniczy w wartościach realnych spadnie ponieważ koszty będą rosły szybciej niż ceny produktów rolnych. Spadek ten zostanie jednak z naddatkiem zrównoważony przez malejącą liczbę pracowników rolnych i postępującą modernizację. Zróżnicowanie dochodów rolników w „starych” i „nowych” krajach członkowskich będzie się zmniejszać, ale w dalszym ciągu będzie znaczące.

(Agra Europe 2014, 12 December, s. 4)


 

  Rosnąca liczba przypadków ptasiej grypy

   Wśród dzikich kaczek w Holandii wykryto występowanie wirusa H5 wywołującego wysoce zakaźną ptasią grypę. Badania dzikich ptaków podjęto po wykryciu choroby na czterech oddalonych od siebie fermach w Holandii. Choroba ta wystąpiła również w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, gdzie również dzikie ptaki były jej nosicielami. Naukowcy z Uniwersytetu w Wageningen  sądzą, że zakażenie nastąpiło niezależnie od siebie i jego źródłem były ptaki emigrujące z Korei Południowej. Potwierdzono też zakażenie wirusem H5N1 kaczek na dwu fermach w Indiach. Efektem jest ubicie 180 tys. ptaków w celu zapobieżenia roznoszenia choroby. Ptasia grypa wywołana tym samym wirusem pojawiła się też w Egipcie. Zachorowały na nią i zmarły trzy osoby. Liczba ofiar ptasiej grypy wśród ludzi w Egipcie wzrosła do sześciu.

         Wystąpienie ptasiej grypy w Niemczech spowodowało, że Rosja zakazała importu pasz i dodatków paszowych (z wyjątkiem substancji syntetyzowanych chemicznie lub mikrobiologicznie) z Niemiec, a także nałożono ograniczenia na import jaj wylęgowych i kurcząt jednodniowych. Rosja była dotychczas głównym odbiorcą jaj wylęgowych z Niemiec. Stanowiły one ponad 10% jaj wylęganych w Rosji. Obecnie rośnie import tych jaj z Turcji.

(Agra Europe 2014, 5 December, s. 16, 17)


 

  Pomoc dla fińskich producentów mleka

   Komisja Europejska przyznała producentom mleka z Finlandii wsparcie w wysokości 10,7 mln € na pokrycie strat poniesionych na skutek rosyjskiego embarga. Sumę tę ustalono na podstawie produkcji mleka w Finlandii w 2013/2014 r. i spadku jego ceny w wyniku zakazu importu żywności przez Rosję. Wcześniej przyznano pomoc dla producentów mleka na Łotwie, Litwie i w Estonii oraz wsparcie dla producentów warzyw, brzoskwiń, nektarynek, a także mleka w proszku. Łącznie, wparcie osiągnęło więc już 245 mln €.

(Agra Europe 2014, 12 December, s. 3)


 

  Ograniczenia importu świń z Ameryki Północnej

   Zakaźna wirusowa biegunka świń (PEDv) spowodowała już w USA śmierć około 8 mln prosiąt. Występuje również w Kanadzie. Świnie sprowadzane z Ameryki Północnej do Unii Europejskiej muszą być poddane testom na PEDv. Ograniczenie to, wprowadzone w lipcu 2014 r., zostało przedłużone do 31 października 2015 r.

(Agra Europe 2014, 12 December, s. 8)


Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2796 razy

Dodatkowe informacje