Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 52

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 52,  2014-12-30

 

  

            Pomyślnego Nowego Roku
 
           wszystkim Czytelnikom życzy

            Centralna Biblioteka Rolnicza 
            im. Michała Oczapowskiego

 

 

 

   Czy Unii Europejskiej potrzebna jest samowystarczalność żywieniowa?

   Europejskie lobby rolnicze często powołuje się na konieczność zapewnienia samowystarczalności żywieniowej, domagając się ochrony przed importem oraz wzywając do kontynuacji subsydiowania rolnictwa. Niektórzy specjaliści uważają jednak, że nie jest konieczne, a nawet niewskazane, aby nowoczesne, wysoce zurbanizowane kraje Unii handlujące z państwami na całym świecie zwiększały poziom samowystarczalności żywieniowej. Przykładem może być Wielka Brytania, gdzie z kilkoma wyjątkami, od czasu Rewolucji Przemysłowej w XIX wieku, samowystarczalność wahała się w granicach około 60%. Tyle też wynosi obecnie. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych europejskich krajach, produkcja rolnicza jest kosztowna zarówno z punktu widzenia kosztów produkcji, jak i ze względu na ochronę środowiska. Brytyjscy podatnicy płacą na podtrzymywanie unijnego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 4 mld € rocznie oraz 1,5-2 mld € na zapewnienie płatności bezpośrednich swoim rolnikom. Utrzymywanie środowiska naturalnego w niezmienionym stanie jest niemożliwe, a ograniczenie zmian – bardzo kosztowne. Od czasu przystąpienia Wielkiej Brytanii do Wspólnoty w latach 70-tych, zaorano blisko pół miliona hektarów trwałych pastwisk. Bioróżnorodność flory i fauny stale zmniejsza się na skutek stosowania pestycydów. Jest to cena zwiększenia produkcji rolniczej i podwyższenia samowystarczalności żywieniowej.
   Obecnie Unia Europejska jest samowystarczalna pod względem produkcji większości artykułów żywnościowych, ale koszty tego, zarówno finansowe (wspieranie rolnictwa), jak i środowiskowe są wysokie. Konieczność sprowadzania żywności nie jest tak uzależniająca, jak konieczność importowania surowców energetycznych. Dzieje się tak, ponieważ rynek żywnościowy cechuje większa elastyczność niż rynek surowców energetycznych. Większa też jest liczba alternatywnych dostawców. Światowy handel żywnością stale rośnie; w latach 2000-2008 zwiększył się on o 230%. Obecnie unijne cła na produkty rolnicze wynoszą średnio 13,5%, czyli są ponad trzykrotnie wyższe niż na artykuły przemysłowe, a w niektórych przypadkach cło na produkty rolne (np. cukier) wynosi 100%. Zmniejszenie lub zniesienie tych ceł nie tylko obniży ceny płacone przez konsumentów, ale również zmniejszy dysproporcje między poszczególnymi krajami Unii i wpłynie na liberalizację handlu.

(Agra Europe 2014, 24 October, s. 9) 


 

  Zwrot kosztów związanych z rosyjskich embargiem

   Zakaz importu do Rosji owoców i warzyw, wprowadzony na początku sierpnia bieżącego roku, naraził producentów w Unii Europejskiej na wysokie straty. Początkowo przyjęto fundusz w wysokości 125 mln €, przeznaczony na refundowanie producentom poniesionych strat. Zgłaszane podania o rekompensaty szybko jednak przekroczyły wyznaczony fundusz. Jak stwierdzono, w wielu wypadkach były one nieuzasadnione. Obliczono, że przysługiwały jedynie rekompensaty w wysokości 50-60 mln €. W rezultacie, funkcjonowanie funduszu zawieszono. Opracowano szczegółowe zasady przyznawania rekompensat i uchwalono nowy fundusz w wysokości 165 mln €, który będzie obowiązywał od początku 2015 r.

(Agra Europe 2014, 24 October, s. 3)


 

  Rolnicy z Łotwy i Litwy dostali subsydia wcześniej niż zwykle

   Rolnicy z Łotwy i Litwy, krajów które poniosły największe straty na skutek rosyjskiego embarga  otrzymają subsydia bezpośrednie wcześniej niż zwykle. Od ubiegłego roku dozwolone jest, w uzasadnionych wypadkach, wypłacanie do 50% subsydiów z Filaru I od 16 października do 16 grudnia. Rolnicy łotewscy i litewscy otrzymali wcześniej 70% tych subsydiów. Jedynie te dwa kraje złożyły prośbę o wcześniejszą wypłatę subsydiów.

(Agra Europe 2014, 24 October, s. 4)


 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 5362 razy

Dodatkowe informacje