Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 49

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 49,  2014-12-09

   Finlandia przeznacza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na ochronę środowiska

   Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EAFRD) przeznaczony jest na finansowanie w latach 2010-2014 programów wszechstronnie rozumianego rozwoju tych terenów. W Finlandii 66% z tego funduszu, czyli około 1573 mln € przeznaczono na ochronę środowiska. Jest to ilość blisko dwukrotnie wyższa niż w jakimkolwiek innym państwie. W Danii i w Polsce na ochronę środowiska przeznaczono po 34% EAFRD, w Czechach – 32%, a we Francji i w Holandii  po 29%. W Finlandii ochrona środowiska skupi się na rozwoju metod produkcji przyjaznych dla środowiska, zwiększeniu efektywności recyklingu, ograniczeniu zanieczyszczenia gleby, powietrza i wód oraz promowaniu rolnictwa ekologicznego. Kolejne 15% z EAFRD przeznaczono w Finlandii na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich gospodarstw rolniczych oraz specjalizujących się w rybactwie i akwakulturze. Na ten cel wydaje tyle samo Bułgaria (16% EAFRD), a mniej jedynie Dania (11% EAFRD). W Polsce przeznaczono najwięcej na ten cel, bo 44%. Kolejne miejsca zajmują Litwa (41%), Estonia (36%) oraz Łotwa i Słowacja (po 34%). Około 6% z fińskiego funduszu EAFRD zasili programy socjalne,  3% badania i innowacje, a 2% edukację.

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 7)


 

  Żądanie pomocy dla gospodarstw rodzinnych i spółdzielni

   Unijne stowarzyszenie rolników, Copa-Cogeca ocenia, że konieczne są duże zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej dotyczącej gospodarstw rodzinnych i spółdzielni rolniczych, aby mogły one osiągnąć swój pełen potencjał. Jeśli małe gospodarstwa nie będą dochodowe, nie nastąpi zmiana pokoleń ich właścicieli. ONZ wyznaczyło 2014 r. Międzynarodowym Rokiem Rodzinnych Gospodarstw Rolnych. Unia Europejska powinna sprostać temu zadaniu. Copa-Cogeca wzywa Komisję Europejską, Radę i Parlament Europejski do zwiększenia inwestycji poprawiających warunki produkcji rolnej w niedużych gospodarstwach, wspierania badań naukowych oraz transferu wiedzy i innowacji do rolników i spółdzielni rolnych. Domaga się też zwiększenia pomocy dla młodych rolników, przeciwdziałania nieuczciwych barierom w handlu krajowym i zagranicznym.

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 5)


 

  Największa hiszpańska spółdzielnia rolnicza

   Hiszpańska spółdzielnia rolnicza DCOOP połączyła się z Baco, największą spółdzielnią zajmującą się produkcją win w prowincji Castille-La Mancha. Dzięki temu powstało największe w kraju spółdzielcze stowarzyszenie specjalizujące się w produkcji różnych rodzajów żywności. Liczy ono 75 tys. członków w Andaluzji i Castile-La Mancha. Obroty spółdzielni osiągną około 750 mln €. Stwierdzono, że dzięki połączeniu spółdzielni rolnikom łatwiej będzie funkcjonować w warunkach globalizacji gospodarki i osiągną mocniejszą pozycję w negocjacjach. 

(Agra Europe 2014, 3 October 2014, s. 24)


 

  Większy wybór, mniej nowości

   Badania przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wykazały, że od dziesięciu lat europejscy konsumenci mają co roku coraz większy wybór kupując żywność. Jednak od 2008 r., o 6,5% rocznie, zmniejsza się liczba pojawiających się nowych produktów.  Rośnie jedynie liczba sklepów, ulega zróżnicowaniu wielkość opakowań produktów. W 2004 r. innowacje stanowiły głównie nowe rodzaje produktów, podczas gdy w 2012 r. 1/3 nowości dotyczyły opakowań. 

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 10)


 

  Ponowny spadek cen żywności

   Według danych FAO, ceny żywności we wrześniu bieżącego roku spadły ponownie. Był to już szósty, kolejny miesiąc spadku cen żywności. Zmniejszyły się ceny wszystkich artykułów żywnościowych z wyjątkiem mięsa. Jego ceny utrzymują się na wysokim poziomie. W największym stopniu spadły ceny cukru i artykułów mleczarskich.

(Agra Europe 2014, 10 October, s. 10)


 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 3469 razy

Dodatkowe informacje