Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 46

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 46,  2014-11-18

   Większość rolników chce inwestować w latach 2014-2020

   Według badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, 56% rolników w Unii Europejskiej zamierza w latach 2014-20 inwestować, przede wszystkim w celu poprawienia swoich warunków pracy i jakości produkowanych towarów (obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie wielkości produkcji było znacznie rzadziej wymienianym celem). Ankietowano ponad 780 właścicieli gospodarstw w sześciu krajach Unii, w których znajduje się ponad połowa unijnych użytków rolnych – Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji i w Polsce. Najmniej, czyli 28% rolników zamierza inwestować we Włoszech, a najwięcej we Francji (67%) i w Niemczech (76%). Najczęściej inwestycje planują rolnicy gospodarujący na gruntach ornych (65% badanych posiadaczy gruntów ornych). Kolejne miejsce zajmują rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej (54% farmerów zajmujących się produkcją zwierzęcą), gospodarujący na użytkach trwałych (49%) i prowadzący produkcję mieszaną (56%). Najczęściej rolnicy zamierzali inwestować w maszyny i wyposażenie (40% badanych), nieco mniej w kupno ziemi (21%), budynków (20%) lub w szkolenia (16%). W większości wypadków rolnicy zamierzali na inwestycje przeznaczyć własne środki, a nie polegać na pożyczkach, czy subsydiach. Spośród rolników, którzy nie zamierzali inwestować, 43,5%, jako powód, podało niepewność co do zwrotu poniesionych kosztów, a nie brak środków. 25% badanych rolników w latach 2008-12 przynajmniej raz występowała o wsparcie w celu rozwijania produkcji, najczęściej dzięki zakupowi nowych maszyn lub wyposażenia. Podania te, były w 89% rozpatrzone pozytywnie. 

(Agra Europe 19 September 2014, s. 9)


 

  Zbiory zbóż w Unii Europejskiej

   Zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowy poziom 71,3 mln ton, głównie  dzięki wysokiej produkcji we Francji, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii. Przekroczyły one o 11% zbiory z 2013 r. Zbiory pszenicy zwyczajnej ocenia się na 146,6 mln ton, co jest ilością o 8% wyższą niż rok wcześniej. Bieżący rok był korzystny pod względem ilości zebranego ziarna pszenicy, ale nie sprzyjał jej wysokiej jakości na skutek deszczowej pogody w czasie żniw. Problemy z jakością ziarna notuje się w południowej i centralnej Europie. Dobrej jakości pszenicę zebrano w Wielkiej Brytanii. Zbiory jęczmienia wyniosły 59,6 mln ton (rok wcześniej – 59,7 mln ton). Ogółem, zbiory zbóż w Unii Europejskiej osiągnęły 319,1 mln ton (w 2013 r. – 302,5 mln ton).

(Agra Europe 19 September, s. 20)


 

  Spadek cen mleka

   Ceny mleka, które w poprzednim roku osiągnęły rekordowy poziom, obecnie spadają. Trend ten występuje na całym świecie, ale rosyjskie embargo na unijne produkty mleczarskie przyspieszyło go trzykrotnie. Od początku października, główne firmy skupujące mleko w Wielkiej Brytanii i Irlandii ogłosiły spadek cen od 1,8 do 3 pensów za litr. Podobnie dzieje się w pozostałych krajach. 

(Agra Europe 19 September 2014, s. 21)


 

  Dobre perspektywy rozwoju produkcji drobiarskiej

   Według ostatniego raportu kwartalnego Rabobanku, perspektywy  rozwoju produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej są korzystne. Rosyjskie embargo nie wpłynie na obniżenie cen drobiu i dochodów z jego produkcji. Ceny utrzymują się na wysokim poziomie dzięki znacznemu popytowi na mięso z piersi brojlerów, a dochody rosną dzięki spadkowi cen pasz. Ocenia się, że w 2015 r. ceny zbóż będą w dalszym ciągu spadać. Z rosyjskiego embarga w największym stopniu skorzysta Brazylia, RPA oraz krajowi, rosyjscy producenci. Największe problemy będą mieli producenci drobiu w USA, którzy konkurować będą na rynkach zagranicznych – ceny udek kurzych w USA spadną prawdopodobnie o 20%.

(Agra Europe 19 September 2014, s. 22)


 

  Powrót rytualnego uboju na Litwie

   Parlament Litwy, kraju w największym stopniu dotkniętego skutkami rosyjskiego embarga, zezwolił na prowadzenie od początku 2015 r. rytualnego uboju zgodnego z wymogami religii muzułmańskiej i żydowskiej, licząc na dostęp do rynków Bliskiego Wschodu.

(Agra Europe 26 September 2014, s. 14)


 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 4896 razy

Dodatkowe informacje