Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
niedziela, 16 listopad 2014 18:02

Relacja - XI Festiwal Nauk Rolniczych

W ramach XI Festiwalu Nauk Rolniczych, Centralna Biblioteka Rolnicza, 16 października 2014 r. zorganizowała konferencję poświęconą edukacyjnym i kulturalnym przemianom na wsi w okresie transformacji. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Nowa Wieś Europejska, TVR 24 i Rolniczy Magazyn Elektroniczny.

Najważniejsze aspekty edukacyjnych przemian zaprezentował na konferencji Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Sukcesy gospodarcze nie powinny zamykać nam oczu na społeczne skutki dokonującej się  w rolnictwie technologicznej rewolucji. Jakie mogą być społeczne skutki gwałtownego różnicowania się gospodarstw i pozostawania większości z nich poza aktywnością rynkową? Jakie będą kulturowe następstwa masowej emigracji zarobkowej, która ma w tym swoje ekonomiczne źródło? Te zagadnienia zdominowały referat prof. Izabelli Bukraby–Rylskiej z Instytutu Wsi i Rozwoju Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Tematyce kultury artystycznej związanej ze wsią poświęcone były referaty: dr Justyny Górskiej- Streicher z Działu Kultury Wsi, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i  dr Anny Weroniki Brzezińskiej z Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza przedstawiła współczesne zainteresowanie kulturą wsi na przykładzie nagrody im. Oskara Kolberga, a druga omówiła praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Duchowe aspekty kultury ludności wiejskiej z perspektywy życia religijnego minionego 25-lecia przedstawił, w bardzo ciekawym referacie, ks. prof. Leon Dyczewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dodatkowym punktem konferencji było zaprezentowanie sylwetki Adama Loreta, pierwszego Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych, w galerii CBR Meritorium Agriculture,  w roku obchodów 90. istnienia Lasów Państwowych. Biografię Adama Loreta przedstawił Krzysztof Janeczko, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W holu biblioteki zaprezentowano także wystawę poświęconą Adamowi Loretowi i jego popiersie, wykonane przez Kazimierza Adamskiego.

Prezentacje i referaty:

  1. Tadeusz Sławecki - Przemiany w kształceniu zawodowym i ogólnym na wsi, w okresie ostatniego 25-lecia
  2. Izabella Bukraba–Rylska - Wpływ przemian gospodarczych na procesy społeczne i kulturalne na wsi
  3. Justyna Górska- Streicher - Współczesne zainteresowanie kulturą wsi na przykładzie nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”
  4. Anna Weronika Brzezińska - Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
  5. Ks. Prof. Leon Dyczewski - Religijność w zmienionym kontekście wsi polskiej

 

Czytany 6706 razy

Dodatkowe informacje