Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
środa, 24 wrzesień 2014 21:03

XI Rolniczy Festiwal Nauki

Zapraszamy na XI Rolniczy Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 16 - 17 października w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronat honorowy nad imprezą sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi są Zielony Sztandar, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Nowa Wieś Europejska, TVR 24 i Rolniczy Magazyn Elektroniczny.

Warunki uczestnictwa
1. Udział w Rolniczym Festiwalu Nauki jest bezpłatny.
2. Uczestnicy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia w hotelu.Noclegi i wyżywienie można zamówić w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
3.  Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne w formie elektronicznej (CD ROM).
4. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do dnia 10 października 2014 r. faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Pobierz - KARTA ZGŁOSZENIA CBR

 

 

 

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
16 października 2014 roku

PROGRAM

Konferencja
      „Edukacyjne i kulturalne przemiany wsi w okresie transformacji”


11.00-11.15     Otwarcie konferencji

11.15-11.45    Otwarcie wystawy „Adam Loret - Dyrektor Lasów Państwowych” w galerii Meritorium Agriculture - Wystąpienie Adama Wasiaka  dyrektora generalnego Lasów Państwowych

11.45-12.15   Przemiany w kształceniu zawodowym i ogólnym na wsi, w okresie ostatniego 25. - Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

12.15-12.45    Wpływ przemian gospodarczych na procesy społecznościowe i kulturowe na wsi - prof. dr hab. Izabella Bukraba - Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

12.45-13.00      Przerwa kawowa

13.00-13.30  Praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego - dr Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii UAM

13.30-14.00   Współczesne zainteresowanie kulturą wsi na przykładzie nagrody im. Oskara Kolberga - dr Justyna Górska-Streicher, Kierownik Działu Kultury Wsi, Muzeum Wsi Radomskiej

14.00-14.30     Religijność w zmienionym kontekście wsi polskiej - prof. dr hab. Leon Dyczewski OFM CONV, Katedra Socjologii Kultury, Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa, KUL

14.30-15.00      Dyskusja i podsumowanie konferencji


15.00                 Obiad

godz. 10.00-15.00   KIERMASZ KSIĄŻEK O TEMATYCE ROLNICZEJ I NAUKACH POKREWNYCH

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
17 października 2014 roku

PROGRAM


Konferencja
„Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich z perspektywy 10 lat po akcesji”11.00-11.15      Otwarcie konferencji

11.15-11.45    Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju dr inż. Paweł Chmieliński - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie

11.45-12.15    Instytucjonalne bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich - dr Iwona Nurzyńska - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

12.15-12.45    Spółdzielczość jako motor rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - dr inż. Bronisław Brzozowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12.45-13.15    Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej ze środków Unii Europejskiej  w latach 2004-2014 oraz perspektywy na lata 2014-2020 - Małgorzata Niemiec - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

13.15-13.30      Przerwa kawowa

13.30-14.00    Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w promowaniu postaw przedsiębiorczych na obszarach wiejskich - Jarosław Bomba - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

14.00-14.45    Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich - przykłady przedsięwzięć zrealizowanych przez laureatów konkursu „Sposób na sukces” - ZPOiW Polska Róża, Gospodarstwo PHU „Kowalski”, Tłocznia soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad”

14.45-15.15    Dyskusja i podsumowanie konferencji

15.15    Obiad

godz. 10.00-15.00  WYSTAWA OSIĄGNIĘĆ JEDNOSTEK BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I UCZELNI ROLNICZYCH (postery, stoiska promocyjne)

Czytany 9058 razy

Dodatkowe informacje