Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 34

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


nr 34, 2014-08-26

 

Unia Europejska największym światowym eksporterem produktów rolnych

   Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, Unia Europejska była w 2013 r. największym światowym eksporterem produktów rolnych, a także największym ich importerem. Wzrost eksportu wynikał głównie ze zwiększenia sprzedaży zbóż, przede wszystkim pszenicy i jęczmienia. Ogółem eksport produktów rolnych osiągnął w 2013 r. 120 mld € (w 2012 r. – 114 mld €). Tym samym eksport z Unii Europejskiej przewyższył eksport z USA, który w ubiegłym roku zmniejszył się do 115 mld €. Eksport produktów rolnych z Unii stanowił 7% ogółu dochodów pochodzących z eksportu. Rolnictwo zajęło pod tym względem czwarte miejsce po eksporcie maszyn, środków chemicznych i preparatów farmaceutycznych. Wzrost eksportu w ubiegłym roku był jednak wolniejszy niż w latach poprzednich. Wyniósł on 5,8%, podczas gdy w latach 2012 i 2011 eksport rósł o 17% rocznie. 
    Eksport towarów objętościowych, przede wszystkim zbóż, stanowił jedynie 10% eksportu produktów rolnych, ale wzrósł on w największym stopniu (o 27%). Najwięcej, bo 2/3 pod względem wartości, eksportowano produktów gotowych do spożycia. 38% wzrostu wartości eksportu produktów rolnych spowodowane było zwiększeniem sprzedaży pszenicy i jęczmienia. Ziarno to eksportowano głównie na Bliski Wschód i do krajów Afryki Północnej (przede wszystkim do Algierii i Arabii Saudyjskiej). Eksport zbóż, który spadał w 2012 r., w 2013 r. zwiększył się o 47% i osiągnął 8,5 mld €. Wartość eksportu wódek i likierów wyniosła 10 mld € (o 1,6% mniej niż rok wcześniej), a win i wermutów – 9,1 mld € (wzrost o 1,3%). Wartość przetworów mlecznych i zbożowych wzrosła o 12,5% i osiągnęła 8,7 mld €. Pod względem ilości w największym stopniu zwiększył się eksport oleju rzepakowego (o 227%, głównie do Chin), nasion słonecznika (o 141%, głównie do Turcji, Pakistanu i RPA) jęczmienia (o 99%, głównie do Arabii Saudyjskiej) kukurydzy (o 67%, głównie do Korei Płd. i Egiptu) oraz pszenicy (o 59%, głównie do Algierii). Największym odbiorcą unijnych produktów rolnych było USA. Na amerykański rynek trafiło 13% produktów eksportowanych z Unii. Drugie miejsce pod tym względem zajmowała Rosja, która była odbiorcą 10% unijnych towarów. Na kolejnych miejsca znajdowały się Chiny (6,1%) i Szwajcaria (5,9%). 
    Wartość importowanych w 2013 r. do Unii produktów rolnych nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła ona 102 mld €. Jednakże spadek importu w innych krajach spowodował, że Unia stała się największym światowym importerem produktów rolnych wyprzedzając USA (84 mld €), Chiny (84 mld €) i Japonię (46 mld €). Do Unii importowano głównie kawę, aczkolwiek udział jej w imporcie ogółem spadł z 8,9% w 2012 r. do 7,2%. Importowano też znaczne ilości soi, makucha sojowego i oleju palmowego. W największym stopniu zwiększył się import jabłek i gruszek (o 39% pod względem wartości i o 33% pod względem ilości), orzechów (odpowiednio o 21 i 12%), kukurydzy (odpowiednio o 30 i 33%) i alkoholu etylowego (o 11 i 6,3%).

(Agra Europe 2014, 27 June, s. 15)

 


 

Albania bliżej członkostwa w Unii Europejskiej

   Albanii przyznano oficjalnie status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej. Dążyła ona do osiągnięcia tego od 2003 r. Obecnie uznano, że postęp osiągnięty we wprowadzaniu reform wymaganych przez Unię jest wystarczający. Albania jest krajem rolniczym. Rolnictwo, w którym zatrudnionych jest połowa zawodowo czynnych osób, dostarcza 20% krajowego produktu brutto.

(Agra Europe 2014, 4 July, s. 17)

 


 

Dążenie do zmniejszenia marnowania żywności

   Stwierdzono, że około 30% produkowanej na świecie żywności jest marnowane. Komisja Europejska przedstawiła propozycję, aby do 2025 r. w Unii Europejskiej ograniczyć wyrzucanie żywności właśnie o 30%. Kraje członkowskie mają opracować strategię osiągnięcia tego celu i przedstawić ją w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska proponuje również w szerokim zakresie wprowadzenie recyklingu. Śmieci miejskie miałyby od 2030 r. podlegać mu w 70%. Proponuje się też, aby w latach 2020-30 stopniowo zwiększać do 90% recykling opakowań papierowych i do 80% opakowań drewnianych.

(Agra Europe 2014, 4 July, s. 17)

 


 

Potencjalne miejsca pracy w rolnictwie

   Według European Federation of Trade Unions in Food, Agriculture and Tourism (EFFAT), w rolnictwie Unii Europejskiej istnieje potencjalnie dwa miliony nowych miejsc pracy.

(Agra Europe 2014, 4 July, s. 23)

 


 

Czytany 8927 razy

Dodatkowe informacje