Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 31


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 31,  2014-08-05

  Nieprawidłowo wydane fundusze na wspieranie rolnictwa

   Komisja Europejska ogłosiła, że odzyska 406 mln € pochodzących z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej, które zostały niewłaściwie wydane od grudnia 2013 r. do marca bieżącego roku. Jednakże  ostatnio stwierdzono, że w latach 2008-2012 naruszone zostały zasady wydawania pieniędzy na płatności bezpośrednie. Ogółem Francja otrzymała w tym okresie około 40 mld euro, z czego 1,8 mld € zostało wydane nieprawidłowo. Podobne nieprawidłowości stwierdzono również w Irlandii – wyniosły one około 80 mln €.

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 6)

 


 

  Optymistyczne prognozy dla sektora mleczarskiego

   Milk Market Observatory powołano do monitorowania rynku mleczarskiego oraz ułatwienia temu sektorowi produkcji przystosowanie się do sytuacji po wygaśnięciu w przyszłym roku kwot produkcji mleka. W Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie tego organu. Stwierdzono, że prognozy średnioterminowe dla mleczarstwa są korzystne, głównie dzięki wzrostowi popytu w Unii i na świecie, a co za tym idzie również cen. Po wygaśnięciu kwot produkcji mleka oczekuje się lekkiego wzrostu jego produkcji – nadwyżkę tę pochłonie rosnąca produkcja serów. W bieżącym roku, od marca, ceny mleka spadają na skutek wzrostu produkcji w USA, Unii Europejskiej i w Nowej Zelandii. Jednak wkrótce produkcja ta zacznie zmniejszać się i w drugiej połowie roku ceny mleka utrzymają się na stałym, dość wysokim poziomie.

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 9)

 


 

  Rolnictwo przyjazne dla środowiska

    Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zakłada promowanie rolnictwa przyjaznego środowisku. Część płatności bezpośrednich (30%) związano z technologiami ograniczającymi jego zanieczyszczenie i degradację. Obecnie jednak wielu naukowców twierdzi, że rozwiązanie to jest niewystarczające. Co gorsza istnieje zbyt wiele wyjątków od obowiązującej reguły. Powoduje to, że nie stosuje się do niej 88% rolników w Unii i nie dotyczy ona 48% użytków.

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 10)

  


 

  Rynek cukru w Unii Europejskiej 

   Spożycie cukru w Unii Europejskiej zajmuje drugie na świecie (po Indiach). Wspólnota jest również trzecim największym na świecie (po Brazylii i Indii) producentem cukru, a także jednym z największych jego importerów. W latach 2008-2011 do Unii sprowadzano najwięcej na świecie cukru, ale w 2012 r. pierwsze miejsce pod tym względem zajęły Chiny.  Kwoty produkcji cukru zmniejszono w Unii z 17,4 mln ton w 2005/2006 r. do 13,3 mln ton w 2009/2010 r. Kwoty produkcji izoglukozy zmniejszyły się z 800 tys. ton do 700 tys. ton. Na skutek zmian wysokości kwot nastąpiła koncentracja produkcji cukru. Udział Francji i Niemiec w produkcji cukru w Unii wzrósł z 43 do 52%. Liczba cukrowni spadła ze 191 w 2006 r. do 108 w 2013 r. Areał uprawy cukru zmniejszył się z 2,2 mln ha w 2002/2003 r. do 1,7 mln ha w 2012/2013 r. Średnie plony cukru wzrosły z 9 t z 1 ha do ponad 11 t z 1 ha w 2012/2013 r.  

Od 2016/2017 r. przestają obowiązywać kwoty produkcji cukru i izoglukozy, jak również ceny minimalne buraków cukrowych. Zachowane zostały jednak pewne zasady pozwalające przeciwdziałać załamaniu rynku. Jeśli krajowe ceny spadną poniżej cen referencyjnych możliwe będzie subsydiowanie prywatnego przechowalnictwa. Zachowano dotychczasowe ceny referencyjne cukru białego (404,4 €/t) i surowego (335,2 €/t).

 

 

2006/2007

2008/2009

2010/2011

2012/2013

Areał uprawy buraków cukrowych (mln ha)

1,690

1,363

1,586

1,636

Produkcja buraków cukrowych (mln t)

100,792

83,778

103,815

114,548

Plony buraków cukrowych (t z 1 ha)

59,6

61,5

65,4

70,0

Ceny buraków cukrowych dla producentów ($ USA/t)

43,6

45,9

41,9

n/a

 (Agra Europe 2014, nr 2620, s. 13)

 


 

  Zagrożenie mykotoksynami

    European Food Safety Association ostrzega Komisję Europejską, że wzrost poziomu mykotoksyn na kukurydzy może stanowić w bieżącym roku zagrożenie dla konsumentów  i zwierząt. Mykotoksyny są substancjami wytwarzanymi przez grzyby pasożytujące na roślinach. Jednorazowy kontakt z nimi nie jest groźny, ale powtarzające się spożywanie może zaszkodzić zdrowiu.

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 21)

   


 

 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 5971 razy

Dodatkowe informacje