Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 28


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 28,  2014-07-15

  Trzeba zwiększać eksport produktów mleczarskich

   Popyt na produkty mleczarskie rośnie na świecie o 2,3% rocznie, przekraczając podaż. Wzrost ten wywołuje głównie zwiększenie się zapotrzebowania na te artykuły w Chinach. Ich spożycie w przeliczeniu na mieszkańca rocznie wzrosło tam o 317% w porównaniu z sytuacją w 1998 roku. Specjaliści z Copa-Cogeca oceniają, że do 2020 r. ulegnie ono podwojeniu.  Unijni producenci powinni wykorzystać tę sytuację. Muszą jednak dostosowywać się do zmieniającego się popytu na poszczególne artykuły. Komisja Europejska powinna uprościć biurokrację związaną z eksportem do krajów spoza Unii.

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 16)

 


 

  Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju a dobrostan zwierząt

   Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju zamierza inwestować jedynie w projekty zgodne z unijnymi standardami dobrostanu zwierząt. W maju rada banku przyjęła nowe zasady polityki, które oficjalne wejdą w życie 6 miesięcy później. Jest to pierwszy przypadek, kiedy międzynarodowa instytucja finansowa stosuje kryteria dobrostanu zwierząt w swojej polityce. Wcześniej bank ten był oskarżany, przez trzy największe światowe organizacje obrońców praw zwierząt, o  inwestowanie pieniędzy unijnych podatników w budowę ferm w Chinach, Turcji i na Ukrainie, gdzie utrzymywano zwierzęta niezgodnie z obowiązującymi w Unii zasadami.

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 16)

 


 

  Przewidywane plony zbóż

    Szacuje się, że plony większości zbóż w Unii Europejskiej będą lepsze od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy zwyczajnej w Unii osiągną 5,79 t z 1 ha. Będzie to ilość o 0,6% większa niż w 2013 r., ale o 3,8% większa od średniej pięcioletniej. Zbiory pszenicy zwyczajnej osiągną 135,4 mln ton. Będą większe niż rok wcześniej (134,3 mln ton) dzięki większej powierzchni uprawy. Eksport pszenicy zwyczajnej będzie wyjątkowo wysoki i amerykańskie ministerstwo rolnictwa ocenia, że po raz pierwszy od lat 50-tych Wspólnota wyprzedzi pod tym względem USA. We Francji, będącej największym producentem pszenicy zwyczajnej w Unii, plony tego zboża wzrosną do 7,47 t z 1 ha (2013 r. – 7,37 t z 1 ha) i przekroczą średnią pięcioletnią (7,15 t z 1 ha). W Niemczech plony te nieco spadną i wyniosą 7,79 t z 1 ha (2013 r. – 7,98 t z 1 ha), ale o 4% przekroczą średnią pięcioletnią. Plony  pszenicy zwyczajnej w Rumunii utrzymają się na ubiegłorocznym poziomie (3,48 t z 1 ha), a w Wielkiej Brytanii wzrosną do 8,19 t z 1 ha, czyli będą o 10% większe od średniej pięcioletniej. Plony pszenicy twardej średnio w Unii zmniejszą się z 3,25 t z 1 ha w 2013 r. do 3,18 t z 1 ha w bieżącym roku. Będą też mniejsze od średniej pięcioletniej (3,22 t z 1 ha). Oczekuje się, że plony jęczmienia ozimego i jarego wyniosą średnio 4,59 t z 1 ha, czyli będą o 5,3% mniejsze niż w poprzednim roku, a 2,3% większe od średniej pięcioletniej. Plony kukurydzy zwiększą się nieznacznie do 7,08 t z 1 ha (wzrost o 5,9% w porównaniu z 2013 r. i o 3,5% w porównaniu ze średnią pięcioletnią). Kryzys na Ukrainie spowoduje, że plony kukurydzy zmniejszą się o 15% w porównaniu w poprzednim rokiem i wyniosą 5,43 t z 1 ha. Plony pszenicy spadną o 12% (wyniosą 2,99 t z 1 ha), a plony jęczmienia – o 3,8% (do 2,25 t z 1 ha).

  (Agra Europe 2014, nr 2617, s. 17)

  


 

  Produkcja i eksport pszenicy na świecie

 

   Produkcja pszenicy w USA w 2014/2015 r. będzie o 8% mniejsza niż w poprzednim roku. Wyniesie ona 53,43 mln ton (w 2013/2014 r. – 57,96 mln ton). Zbiory pszenicy zwyczajnej zmniejszą się o 21%, a pszenicy twardej wzrosną nieznacznie, mimo spadku plonów. Eksport pszenicy z USA zmniejszy się z 32,25 mln ton w 2013/2014 r. do 25,86 mln ton w 2014/2015 r. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa ocenia, że eksport pszenicy z Unii Europejskiej wyniesie w 2014/2015 r. 27,5 mln ton, co oznacza że Unia Europejska, po raz pierwszy od lat 50-tych, wyprzedzi USA pod względem wielkości eksportu pszenicy i zajmie pierwsze miejsce na świecie. Ocenia się, że zbiory pszenicy w Unii Europejskiej osiągną 144,8 mln ton (w 2013/2014 r. – 143,32 mln ton). Zużycie tego zboża na terenie Wspólnoty zwiększy się z 117 mln ton do 121,5 mln ton, w tym zużycie na pasze wzrośnie z 49 mln ton do 53 mln ton.  Zbiory pszenicy na świecie będą o 2% mniejsze niż rok wcześniej i wyniosą 697,04 mln ton. Zwiększą się one w Argentynie (z 10,5 do 12,5 mln ton), Chinach (z 121,2 do 123 mln ton), Brazylii (z 5,3 do 6 mln ton), Kazachstanie (z 13,94 do 14,5 mln ton). W Indiach utrzymają się na niemal niezmienionym poziomie. Zmniejszą się natomiast w Kanadzie, Turcji, Maroko, Ukrainie i Australii.

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 18)

   


 Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 17566 razy

Dodatkowe informacje