Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 23


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 nr 23,  2014-06-10

  Przewidywane plony  roślin uprawnych w Unii Europejskiej 

    Według MARS, jednostki monitorującej uprawy dla Komisji Europejskiej, plony zbóż (z wyjątkiem kukurydzy) będą w bieżącym roku niższe niż rok wcześniej, ale wciąż wyższe od średniej pięcioletniej.
    Plony pszenicy zwyczajnej, najczęściej uprawianego w Unii zboża, zmniejszą się w porównaniu z poprzednim rokiem średnio o 1,8% i wyniosą 5,71 tony z 1 ha. Będą o 2,5% wyższe niż w ciągu ostatnich pięciu lat. W Rumunii plony tego zboża wyniosą 2,98 t z 1 ha (spadek o 15,1%), w Hiszpanii – 3,25 t z 1 ha (spadek o 13,5%), w Polsce, będącej czwartym największym producentem tego zboża w Unii – 4,35 t z 1 ha (spadek o 1,8%), a na Węgrzech – 4,03 t z 1 ha (spadek o 8,8%). W Niemczech, zajmujących drugie miejsce pod względem produkcji pszenicy w Unii, plony zmniejszą się o 2,4% i wyniosą 7,79 t z 1 ha, co jest ilością o 4,2% większą niż w ciągu ostatnich pięciu lat.
    Natomiast wzrost plonów wystąpi we Francji będącej największym producentem pszenicy zwyczajnej w Unii. Zwiększą się one o 1,2% i osiągną 7,46 t z 1 ha. Będą o 4,3% większe od średniej pięcioletniej. W Wielkiej Brytanii plony zwiększą się z 7,38 t z 1 ha w 2013 roku do 7,74 t z 1 ha. Mimo spadku plonów, zbiory pszenicy zwyczajnej nie będą niższe niż rok wcześniej i wyniosą 134,7, mln ton. Będzie to wynikiem wzrostu powierzchni uprawy tego zboża. Areał uprawy pszenicy zwyczajnej w Unii jest w bieżącym roku o 2,8% większy niż w 2013 r., co spowodowało wzrost łącznej powierzchni uprawy zbóż o 1%, czyli 400 tys. ha. Powierzchnia uprawy pszenicy zwyczajnej i twardej w 2014 r. w Unii osiągnęła 26,1 mln ha (wzrost o 1,8%). 
   
Eksport pszenicy zwyczajnej z Unii w 2013/14 r. zwiększył się i do 18 marca bieżącego roku osiągnął 21,866 mln ton, czyli był o 50% większy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

    MARS przewiduje, że plony jęczmienia w 2014 r. będą średnio o 5% mniejsze niż w ubiegłym roku i wyniosą 4,59 t z 1 ha. Plony jęczmienia jarego spadną o 9,2% (do 4,01 t z 1 ha), a jęczmienia ozimego – o 1,2% (do 5,42 t z 1 ha). Jednakże plony te w obu przypadkach będą o 2% wyższe od średniej pięcioletniej. Plony kukurydzy zwiększą się o 6,3% i osiągną 7,03 t z 1 ha, a plony buraka cukrowego wzrosną o 3,4% w porównaniu z 2013 r. i o 1,1% w porównaniu ze średnią pięcioletnią. Osiągną one 71,2 t z 1 ha. Natomiast plony rzepaku, które wyniosą 3,13 t z 1 ha, będą o 1,2% większe niż w 2013 r. i o 2,6% większe od średniej pięcioletniej.  
(Agra Europe 2014, nr 2610, s. 17)


 

 

  Europejskie śniadanie z miodem  

    Rząd Słowenii wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia w krajach Unii Europejskiej kampanii na rzecz promowania roli pszczół w ochronie środowiska i zdrowym żywieniu. Od siedmiu lat w Słowenii, co roku, w trzeci piątek listopada pszczelarze organizują w szkołach podstawowych i przedszkolach akcję edukacyjną na temat roli pszczół w zachowaniu bioróżnorodności, wartości odżywczej miodu i innych produktów pszczelich oraz częstują dzieci miodem. Rząd Słowenii proponuje, aby akcję tę o nazwie European Honey Breakfast, rozszerzyć na pozostałe kraje Unii. Inicjatywę te poparła Francja, Niemcy, Czechy, Austria, Polska, Węgry, Bułgaria i Luksemburg.
(Agra Europe 2014, nr 2610, s. 19)  


  

  Wzrost cen reprezentatywnych żywności  

    Reprezentatywne ceny żywności wzrosły gwałtownie w marcu bieżącego roku, zwiększając się o 2,3%. Indeks cen żywności FAO, podający zmiany cen pięciu grup artykułów żywnościowych wzrósł o 4,8 punktów osiągając 212,8 punktów – poziom najwyższy od maja 2013 r.  Zwiększyły się ceny wszystkich artykułów z wyjątkiem produktów mleczarskich. Ceny reprezentatywne zbóż wzrosły o 10 punktów osiągając 205,8 punktów. Był to drugi kolejny miesiąc ich wzrostu. Indeks cen cukru zwiększył się do 253,9 punktów (wzrost o 18,5 punktów, czyli 7,9%), indeks ceny olejów roślinnych – do 204,8 punktów, czyli poziomu najwyższego od 18 miesięcy (o 4,5%), a mięsa – do 185 punktów (o 1,5% głównie dzięki wzrostowi cen wołowiny). Jedynie indeks cen produktów mleczarskich spadł o 2,5% i wyniósł 268,5 punktów.  
(Agra Europe 2014, nr 2611, s. 16)  


  

  Wzrost areału upraw soi   

    W bieżącym roku zasiewy kukurydzy w USA są najmniejsze od 2011 r. Rolnicy rezygnują z niej na rzecz soi, której powierzchnia uprawy zwiększyła się o 6% i osiągnęła 33 mln hektarów. Można więc oczekiwać wysokich zbiorów. Powierzchnia uprawy kukurydzy  spadła o 4%.  
(Agra Europe 2014, nr 2611, s. 17)  


 

Czytany 13903 razy

Dodatkowe informacje