Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 21

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 

nr 21,  2014-05-27

  Pokrycie powierzchni Ziemi w bazie danych FAO

   Z inicjatywy FAO powstała nowa baza danych gromadząca informacje na temat pokrycia powierzchni Ziemi. Dotychczas informacje na ten temat gromadzono w poszczególnych krajach według różnych niesharmonizowanych systemów. Obecnie zostały one ujednolicone zgodnie z międzynarodowymi definicjami i normami. Pozwoli to na monitorowanie planowania przestrzennego na świecie, szacowanie wpływu zmian klimatycznych na produkcję żywności oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami. W bazie FAO omówionych jest 11 rodzajów pokrycia terenu:  pola uprawne (zajmujące 12,6% powierzchni Ziemi), sztuczne powierzchnie (0,6%), nagie gleby (15,2%), użytki zielone (13,0%), roślinność zielna (1,3%), wody śródlądowe (2,6%), namorzyny (0,1%), obszary pokryte krzewami (9,5%), śniegi i lodowce (9,7%), rzadka roślinność (7,7%) oraz obszary zalesione (27,7%).

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 2)

 


 

  Spadek powierzchni obszarów zalesionych na świecie

   Według FAO, powierzchnia obszarów zalesionych na Ziemi zmniejsza się. W latach 1990-2010 spadek ten wyniósł 15,5 mln hektarów rocznie. Lasy są wycinane lub giną z powodu katastrof naturalnych. Straty te rekompensowane były częściowo dzięki zalesianiu i naturalnej ekspansji lasów (10,2 mln ha rocznie). Powierzchnia lasów tropikalnych zmniejszyła się w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. Największe ubytki zanotowano w Ameryce Południowej i Afryce. Natomiast powierzchnia lasów zwiększyła się na terenach Azji o klimacie podzwrotnikowym i umiarkowanym.

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 9)

 


 

  Wzrost sprzedaży żywności ekologicznej w Wielkiej Brytanii

   Sprzedaż żywności ekologicznej w Wielkiej Brytanii w 2013 r. była większa o 3% niż rok wcześniej. Był to pierwszy przypadek zwiększenia jej sprzedaży od 2008 r. Specjaliści uważają, że przyczynił się do tego ubiegłoroczny skandal ze sprzedażą końskiego mięsa. Obecnie konsumenci chcą wiedzieć skąd pochodzi ich żywność. Ogółem w największym stopniu – o 4,4% - zwiększyła się sprzedaż artykułów mleczarskich. Sprzedaż mleka ekologicznego wzrosła o 5%, a jogurtów – o 7%. Ekologicznych warzyw kupiono o 3,4% więcej niż rok wcześniej, a mięsa i ryb – o 2,2%. Wzrost ten występuje również w bieżącym roku. W styczniu sprzedaż produktów ekologicznych była o 2,5% większa niż rok wcześniej. Wydatki na zakup ekologicznych owoców i warzyw zamierza zwiększyć 45% konsumentów kupujących żywność ekologiczną, a 22% spośród nich chce kupować więcej artykułów mleczarskich. Mimo to powierzchnia upraw ekologicznych w Wielkiej Brytanii maleje, a liczba producentów spadła w ciągu roku o 6,3%.

(Agra Europe 2014, nr 2608, s. 14)

  


 

  Skutki wycofania kwot mlecznych

   Specjaliści z MTT Agrifood Research Finland oceniali skutki wycofania kwot mlecznych w przyszłym roku. Efektem tego będzie przede wszystkim zmiana wielkości produkcji w poszczególnych krajach. Rozwiną ją kraje, które  dotychczas były ograniczane przez kwoty, takie jak Irlandia, Holandia Niemcy, Dania, Polska. Zwiększy się tam produkcja mleka oraz rozwinie się przetwórstwo mleczne. Wzrośnie też eksport produktów mleczarskich. Specjaliści podkreślają potencjał nowo przyjętych do Unii państw nadbałtyckich. Od 2000 r. wzrost łącznej wydajności czynników produkcji (TFP – Total Factor Productivity) wyniósł w Polsce średnio 3,7%, na Litwie – 2,4%, podczas gdy w Finalandii – jedynie 0,7%, a w Niemczech i Szwecji zanotowano jej spadek.

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 7)

   


 

  Zakaz sprzedaży transgenicznej kukurydzy

   Francja po raz trzeci w ciągu ostatnich sześciu lat zakazała sprzedaży, uprawy i wykorzystywania transgenicznej kukurydzy MON810 odpornej na żerowanie szkodników.

(Agra Europe 2014, nr 2609, s. 22)

  


 

Wybór i opracowanie redakcyjne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2869 razy

Dodatkowe informacje