Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 18


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


nr 18,  2014-05-06

  Przewidywany spadek produkcji zbóż na Ukrainie

   Na Ukrainie 24% dochodów z eksportu pochodzi ze sprzedaży produktów rolniczych. Specjaliści z australijskiego banku Macquarie oceniają, że dewaluacja waluty ukraińskiej spowodowana kryzysem politycznym w najbliższym czasie wpłynie na wzrost eksportu z tego kraju. Jednak w dłuższym okresie czasu wyższa inflacja i rosnące koszty produkcji ograniczą ten efekt. Spadnie produkcja zbóż, która w 2014/2015 r. wyniesie według specjalistów australijskich około 44,5 mln ton kukurydzy i pszenicy – jest to ilość o 16% niższa niż w 2013/2014 r. Według obecnych szacunków ukraińskiego ministerstwa rolnictwa zbiory te wyniosą 51,4 mln ton. Spadek produkcji będzie dotyczył głównie kukurydzy, ale zbiory pszenicy również się zmniejszą. Rolnicy przestawią się na produkcję nasion słonecznika, rzepaku i soi. Wzrośnie znaczenie Rosji jako eksportera zbóż dzięki przejęciu kontroli nad portami Morza Czarnego oraz żyznymi glebami na południu i wschodzie kraju.

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 10)

 


 

    Wzrost pogłowia świń w Danii

   Szacuje się, że pogłowie świń w Danii w bieżącym roku wzrośnie z 29  do 29,4 mln sztuk. Jednocześnie zwiększy się eksport warchlaków tak, że krajowy ubój trzody chlewnej spadnie z 19,1 do 18,9 mln sztuk. Głównym odbiorcą duńskich warchlaków pozostaną Niemcy, ale znacznie wzrośnie udział Polski, gdzie zmniejszyła się liczebność macior. Danish Crown, główny przetwórca mięsa wieprzowego w Danii, zwiększa swoje inwestycje w innych krajach Unii, gdzie koszty produkcji są mniejsze. Ogłoszono zamiar przejęcia pełnej kontroli nad polską firmą Sokołów.  

Produkcja i eksport trzody chlewnej z Danii (mln sztuk) 

 

2009

2010

2011

2012

2013

 2014*

Ubój

19,3

20,2

20,9

19,4

19,1

18,9

Eksport prosiąt

  7,0

  7,5

  8,0

  9,2

  9,6

10,0

Pogłowie świń

27,6

28,7

29,5

29,1

29,1

29,4

* - dane szacunkowe

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 16)


 

   Przewidywane zbiory pszenicy na świecie

   International Grains Council szacuje, że zbiory pszenicy na świecie w 2014/2015 r. wyniosą 696,3 mln ton, czyli będą o 2% mniejsze niż rok wcześniej. Warunki pogodowe w czasie wzrostu pszenicy ozimej na półkuli północnej były dobre. Ocenia się, że w Unii Europejskiej produkcja pszenicy wzrośnie o 1% w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnie 143 mln ton (łącznie z pszenicą twardą). W USA zbiory tego zboża wyniosą 60 mln ton (wzrost o 4%), w Kazachstanie – 15 mln ton (wzrost o 8%), w Argentynie – 11,9 mln ton (wzrost o 19%), a w Indiach – 96 mln ton (wzrost o 4%). Zbiory pszenicy w Rosji zmniejszą się do 51 mln ton (spadek o 2%), w Kanadzie – do 29 mln ton (spadek o 23%), w Australii – do 25,5 mln ton (spadek o 5%), na Ukrainie – do 20 mln ton (spadek o 10%), a w Chinach – do 119 mln ton (spadek o 2%). Powierzchnia uprawy pszenicy wzrośnie o 2,3% i osiągnie około 223,7 mln ha. Zwiększy się ona w Unii Europejskiej, Kazachstanie, Rosji, USA, Chinach, Ameryce Południowej, Indiach i w Australii; zmniejszy się natomiast na Ukrainie, w Kanadzie i Turcji. W Unii Europejskiej rolnicy zwiększą areał uprawy pszenicy zwyczajnej ze względu na jej atrakcyjne ceny. Powierzchnia uprawy tego zboża wzrośnie we Wspólnocie do 26,1 mln ha (o 1,8%).

(Agra Europe 2014, nr 2606, s. 18)


 

   Wysokie ceny mleka

   W grudniu 2013 r. ceny mleka w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowy poziom 40,40 € za 100 kg. Ceny mleka w proszku i masła były o około 30% wyższe niż w 2012 r. Ocenia się, że w bieżącym roku ceny te również utrzymają się na wysokim poziomie. Ceny te były głównie wynikiem dużego zapotrzebowania na mleko i jego przetwory w Chinach, gdzie krajowa produkcja zmniejszyła się o 5,7%. Dostawy mleka w Unii Europejskiej zwiększyły się ogółem o 0,7%. W 15 dawnych krajach Unii wzrosły o 0,9%, a w 13 nowych spadły o 0,7%. Największy spadek zanotowano we Włoszech (o 3,5%).

(Agra Europe 2014, nr 2607, s. 2)


   

Czytany 2711 razy

Dodatkowe informacje