Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 11

  


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 

nr 11,  2014-03-18

 

  Spadek dochodów z rolnictwa

   Według wstępnych szacunków Eurostat, dochód z rolnictwa w 2013 r. w wartościach realnych w przeliczeniu na jednego pracownika w 28 krajach Unii Europejskiej był średnio o 1,3% niższy niż rok wcześniej. Dochód w rolnictwie ogółem spadł o 2,1%, a jednocześnie zmniejszyło się o 0,9% zatrudnienie w tym dziale gospodarki. W największym stopniu dochody zmniejszyły się w Estonii (o 17,2%), Francji (o 16,4%), Chorwacji (o 16,2%) i w Niemczech (o 10,0%). Wzrosły one natomiast w Holandii (o 11,4%), Rumunii (o 10,4%), Hiszpanii (o 10,0%) i we Włoszech (o 8,9%). Wzrost dochodów z rolnictwa zanotowano też w niektórych europejskich krajach spoza Unii – w Norwegii zwiększyły się one o 2,4%, na Islandii – o 8,8%, a w Szwajcarii – o 6,1%. W latach 2005-2013 dochód z rolnictwa w przeliczeniu na 1 pracownika zwiększył  się w krajach Unii o 29,2%, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 20,8%. Wartość produkcji rolniczej w 28 krajach Unii w 2013 r. według cen uzyskiwanych przez producentów zwiększyła się o 0,1% w wartościach realnych. Wartość produkcji roślinnej spadła o 1,1%, a zwierzęcej – wzrosła o 1,5%. Pod względem ilości zmniejszyła się produkcja oliwy z oliwek (o 30,6%), buraków cukrowych (o 4,5%), świeżych warzyw (o 1,7%) oraz roślin ozdobnych (o 1,1%). Zwiększyła się natomiast produkcja ziemniaków (o 1,1%), zbóż (o 6,1%), nasion roślin oleistych (o 6,6%), owoców (o 6,9%) i wina (o 7,2%). Na wzrost wartości produkcji zwierzęcej wpłynął wzrost cen (o 1,6%), podczas gdy wielkość produkcji ogółem utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. Spadła produkcja żywca owczego i koziego (o 2,2%), wołowego (o 0,9%) i wieprzowego (o 0,7%). Zwiększyła się natomiast produkcja mleka (o 0,1%), drobiu (o 0,9%) i jaj (o 3,7%). Spadły jednak ceny jaj (o 17,2%) oraz baraniny i mięsa koziego (o 2,7%). Zwiększyły się ceny wołowiny (o 0,8%), wieprzowiny (o 1,7%), drobiu (o 2,7%) i mleka (o 5,8%). Szacuje się, że w 28 krajach Unii Europejskiej koszty produkcji zwiększyły się o 0,8% w wartościach realnych. Było to wynikiem wzrostu cen pasz (o 1,0%) i nasion oraz sadzeniaków (o 2,5%).

 (Agra Europe 2013, nr 2596, s. 8)


  

  Działania ograniczające zużycie antybiotyków w USA

   Amerykański Urząd ds. Kontroli Żywności i Leków (FDA) wydał ostatnio przewodnik dla firm farmaceutycznych, które chciałyby dobrowolnie wziąć udział w akcji ograniczania stosowania antybiotyków w celu przyspieszania wzrostu zwierząt. Firmy te będą na etykietach preparatów zwalczających mikroorganizmy  podawały, że mogą być one stosowane tylko na receptę, pod kontrolą lekarza weterynarii, w celach leczniczych. Do akcji przystąpiły już dwie duże firmy farmaceutyczne: Zoetis i Elanco.

 (Agra Europe 2013, nr 2596, s. 13)


  

  Wzrost cen mleka w Unii Europejskiej 

   Od stycznia do sierpnia ubiegłego roku dostawy mleka w krajach Unii Europejskiej były o 0,9% mniejsze niż w tym samym okresie poprzedniego roku. W tym samym czasie ceny mleka w Unii wzrosły do 38,40 euro za 100 kg. Jednoczesny spadek cen pasz dla bydła spowodował wzrost opłacalności produkcji mleka.  

 (Agra Europe 2013, nr 2596, s. 14)


  

  Dobre perspektywy dla duńskich hodowców świń 

   Rosnący popyt, wysokie ceny oraz umiarkowany poziom kosztów żywienia powodują, że bieżący rok będzie dobry dla duńskich hodowców świń. Szczególnie korzystne perspektywy otwierają się przed hodowcami sprzedającymi prosięta. Powodem tego jest rosnące zapotrzebowanie na te zwierzęta na rynku polskim. Jeśli ceny wieprzowiny utrzymają się na obecnym wysokim poziomie, średnie dochody duńskich hodowców świń w 2014 r. ocenia się na 1 mln duńskich koron (147 tys. euro). W 2013 r. osiągnęli oni średnio 0,5 mln koron. 

 (Agra Europe 2013, nr 2596, s. 14)


   

  Wzrost  eksportu pszenicy

   Według ostatnich szacunków, produkcja pszenicy zwyczajnej w krajach Unii Europejskiej w 2013 r. osiągnęła 134,2 mln ton. Eksport tego ziarna do krajów trzecich wzrośnie do 20 mln ton.

 (Agra Europe 2013, nr 2595, s. 2)


 

Czytany 3035 razy

Dodatkowe informacje