Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 10

 


Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie


 

nr 10,  2014-03-11

 

  Proponowane ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

   Komisja Europejska przedstawiła propozycję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w krajach członkowskich. Głównymi gazami wpływającymi na efekt cieplarniany są amoniak i metan. Zaproponowano, aby poziom emisji amoniaku łącznie we wszystkich krajach Unii w 2030 r. był o 27% mniejszy niż w 2005 r., a poziom emisji metanu – o 33% mniejszy.

Proponowane zmniejszenie (w %) emisji amoniaku w 2020 i 2030 r.
w porównaniu do 2005 r.

Kraj 2020 2030
Belgia    2  16
Bułgaria    3  10
Czechy    7  35
Dania  24  37
Niemcy    5  39
Estonia    1   8
Grecja    7  26
Hiszpania    3  29
Francja    4  29
Chorwacja    1  24
Irlandia    1   7
Włochy    5  26
Cypr  10  18
Łotwa    1    1
Litwa  10  10
Luksemburg    1  24
Węgry  10  34
Malta    4  24
Holandia  13  25
Austria    1  19
Polska    1  26
Portugalia    7  16
Rumunia  13  24
Słowenia    1  24
Słowacja  15  37
Finlandia  20  20
Szwecja  15  17
Wielka  Brytania    8  21
UE-28    6  27

 (Agra Europe 2013, nr 2597, s. 13)


  

  Przewidywany spadek produkcji zbóż w Unii Europejskiej

   Analitycy przewidują, że w 2014/2015 r. zbiory zbóż w Unii Europejskiej będą niższe niż w poprzednim roku, mimo wyjątkowo wysokiej produkcji pszenicy. Zbiory zbóż ogółem wyniosą 297 mln ton (spadek o 4,4 mln ton). Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszy się o 400 tys. ha i wyniesie 57,2 mln ha. Spadek areału uprawy będzie dotyczyć głównie jęczmienia i żyta. Produkcja pszenicy zwyczajnej będzie o 2,4% większa niż rok wcześniej i osiągnie 138 mln ton. Powierzchnia jej uprawy zwiększy się o 3,8% i wyniesie 24,1 mln ha. Plony pszenicy zwyczajnej zmniejszą się do 5,7 t z 1 ha (spadek o 0,1 t).  Zbiory pszenicy zwyczajnej w krajach będących jej głównymi producentami, czyli we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Czechach, spadną o 2,4 mln ton. Natomiast w Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii produkcja tego ziarna wzrośnie o 5,8 mln ton. International Grains Council przewiduje, że w 2014/2015 r. powierzchnia uprawy pszenicy na świecie zwiększy się o 1,4% i osiągnie 222,9 mln ha.

 (Agra Europe 2013, nr 2597, s. 22)


  

  Spadek cen kukurydzy 

   Specjaliści z Rabobank oceniają, że w 2014 r. ceny kukurydzy nieznacznie spadną. Będzie to skutkiem wysokiej produkcji tego ziarna w 2013 r. Zbiory kukurydzy w USA zwiększyły się do 45 mln ton, co spowodowało, że światowe zapasy kukurydzy wzrosły o 17,4% osiągając najwyższy od trzech lat poziom. Szacuje się, że cena kukurydzy w 2014 r. osiągnie średnio 4,20 dolara USA (około 3 euro) za buszel (25 kg). Ocenia się, że w 2014 r. powierzchnia uprawy kukurydzy w USA zmniejszy się o 3% (spadek z 38 mln do 37,2 mln hektarów).  

 (Agra Europe 2013, nr 2597, s. 22)


  

  Wzrost cen cukru 

   Analitycy oceniają, że ceny cukru wzrosną w drugiej połowie bieżącego roku w wyniku zwiększenia się popytu na ten artykuł, którego nie zrównoważy podaż. 

 (Agra Europe 2013, nr 2597, s. 22)


 

 

Czytany 2859 razy

Dodatkowe informacje