Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca Informacja o Rolnictwie na Świecie

nr 9,  2014-03-04

  Wspieranie pszczelarstwa daje efekty

   Według raportu Komisji Europejskiej, wspieranie pszczelarstwa ma pozytywny wpływ na produkcję oraz handel miodem we Wspólnocie. W latach 2007-2011 na wsparcie to przeznaczono 120 mln € z budżetu Unii oraz 120 mln € wydane przez rządy państw członkowskich. Fundusze te przeznaczone były przede wszystkim na zwalczanie warrozy – choroby pasożytniczej pszczół osłabiającej ich układ odpornościowy – oraz techniczne wsparcie dla pszczelarzy. W latach 2013/2014 z budżetu Unii oraz państw członkowskich przeznaczono 66,2 mln € na programy wspierania produkcji miodu i handlu nim. W ciągu kolejnych trzech lat (2014-2016) fundusze te zostaną zwiększone o 1,1 mln € rocznie. Unia Europejska jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Pracuje tu około 600 tys. pszczelarzy. Rocznie w Unii wytwarza się 23% światowej produkcji miodu. Wspólnota jest też największym światowym importerem miodu – na rynek unijny sprowadza się 38,2% miodu importowanego na świecie. Unia jest też, z USA i Chinami, jednym z największych konsumentów miodu (20-15% światowego spożycia).
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 7)


  

  Spadek produkcji drewna w Unii Europejskiej

   FAO ocenia, że produkcja drewna w 2012 r. w Unii Europejskiej była mniejsza niż rok wcześniej o 1-4%. Powodem tego była recesja gospodarcza. Równocześnie o 1-2% zmniejszył się udział drewna z Unii na rynku światowym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcja pellet drzewnych zwiększyła się w Unii dziesięciokrotnie. Było to wynikiem działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania surowców odnawialnych. W 2012 r. produkcja pellet na świecie wyniosła 19 mln ton, z czego około połowa (9,3 mln ton) była przedmiotem handlu zagranicznego. Przed dziesięciu laty ilość ta wyniosła jedynie 2 mln ton.
(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 2)


 

   Spadek liczebności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

   W 2010 r. w Unii Europejskiej było 12 mln gospodarstw rolnych. Obejmowały one 172 mln hektarów, a pracowało w nich 25 mln osób. W latach 2007-2010 liczba farm zmniejszyła się o 12%. Spadek ten największy był w krajach, które przyłączyły się do Unii w latach 2004-2007. W Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech osiągnął on w latach 2005-2010 8,39%. W najstarszych dziewięciu krajach Unii spadek liczby gospodarstw wyniósł 2,36%, a w krajach śródziemnomorskich (we Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze, Malcie, w Portugalii i Grecji) – 1,7%. Średnio wielkość gospodarstwa wzrosła z 12,7 ha w 2007 r. do 14,3 ha w 2010 r., a produkcyjność gospodarstwa osiągnęła 25 tys. €. W 2010 r. powierzchnia blisko 70% gospodarstw była mniejsza niż 5 ha, a tylko 3% liczyło ponad 100 ha. Najmniejsze gospodarstwa występują głównie na wschodzie i południu Unii, a największe – w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, we wschodnich Niemczech, Czechach, na Słowacji i w niektórych regionach Hiszpanii. Najczęściej właścicielem gospodarstwa jest mężczyzna w wieku 55 lat. W latach 2007-2010 liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w rolnictwie zmniejszyła się o 16,5%.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego
w Unii Europejskiej w 2010 r. (ha)

Kraj Wielkość
gospodarstwa
Kraj Wielkość
gospodarstwa
Czechy 152,4 Łotwa 21,56
Wlk. Brytania 84,0 Austria 19,2
Słowacja 77,5 UE-27 14,3
Dania 62,9 Litwa 13,7
Luksemburg 59,6 Bułgaria 12,1
Niemcy 55,8 Portugalia 12,0
Francja 53,9 Polska 9,6
Estonia 48,0 Węgry 8,1
Szwecja 43,1 Włochy 7,9
Finlandia 35,9 Słowenia 6,5
Irlandia 35,7 Grecja 4,8
Belgia 31,7 Rumunia 3,4
Holandia 25,9 Cypr 3,0
Hiszpania 24,0 Malta 0,9


(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 6)

 

Czytany 2921 razy

Dodatkowe informacje