Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach

Bieżąca informacja o rolnictwie na świecie nr 7

 

 

nr 7

 
  Światowa produkcja kukurydzy, pszenicy i soi


 
  International Grains Council ocenia, że zbiory kukurydzy na świecie w 2013/2014 roku gospodarczym osiągną rekordowy poziom 948 mln ton, czyli zwiększą się o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Znaczny wzrost produkcji (o 29%) wystąpi w USA, gdzie zbiory osiągną 352 mln ton. W 28 krajach Unii Europejskiej produkcja kukurydzy wzrośnie o 16% i wyniesie 65 mln ton. Na Ukrainie zbiory tego ziarna wyniosą 28 mln ton (wzrost o 34%), a w Chinach – 210 mln ton (w 2012/2013 r. – 205,6 mln ton). Spadek produkcji kukurydzy wystąpi w Brazylii (o 11%), gdzie zbiory wyniosą 72 mln ton i w Argentynie (spadek o 13% do 26 mln ton). Światowe spożycie kukurydzy wzrośnie o 6% i osiągnie 922 mln ton. Zwiększy się przede wszystkim zużycie kukurydzy na pasze (o 8% do 525 mln ton).
   Światową produkcję pszenicy w 2013/2014 roku gospodarczym ocenia się na 696 mln ton. Jest to ilość o 6% większa niż rok wcześniej. Zwiększą się przede wszystkim zbiory w Kanadzie (wzrost z 27,2 mln ton w 2012/2013 r. do 33 mln ton w 2013/2014 r.), Kazachstanie (z 9,8 mln ton do 16 mln ton), a także w Unii Europejskiej (wzrost o 9% do 142,9 mln ton). Wyższe zużycie pszenicy w żywieniu ludzi i zwierząt spowoduje, że światowe spożycie tego ziarna zwiększy się do 690 mln ton, czyli o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zbiory soi na świecie w 2013/2014 r. zwiększą się o 4% i osiągną 282 mln ton, głównie dzięki wzrostowi produkcji w Ameryce Południowej. W Brazylii zbiory wzrosną o 8% i osiągną 87,6 mln ton, a w Argentynie wyniosą 54,5 mln ton (wzrost o 11%). W Brazylii powierzchnia uprawy soi zwiększy się i 5% i osiągnie 29 mln hektarów. Areał uprawy wzrośnie również w Argentynie.
(Agra Europe 2013, nr 2590, s. 20)


 

  Zmiana zasad subsydiowania rolnictwa w Szwajcarii 

W Szwajcarii przyjęto nowe zasady bezpośredniego subsydiowania rolnictwa. Wysokość subsydiowania pozostała bez zmian; w latach 2014-2017 pochłonie 2,8 mld franków szwajcarskich (2,27 mld euro). Dotychczas podstawą do wypłaty subsydiów była powierzchnia upraw oraz liczebność zwierząt gospodarskich. Obecnie wypłata będzie uzależniona od spełnienia różnych założeń lub wprowadzenia określonych zasad postępowania. Ma to zwiększyć efektywność wykorzystania surowców, bioróżnorodność, dobrostan zwierząt oraz upowszechnić rolnictwo zrównoważone.
(Agra Europe 2013, nr 2590, s. 8)


 

  Dumpingowa sprzedaż drobiu?

W RPA rozpoczęto dochodzenie przeciwko trzem krajom Unii Europejskiej oskarżonym o dumpingową sprzedaż mrożonych porcjowanych kurcząt. Stowarzyszenie Afrykańskich Producentów Drobiu ocenia, że Niemcy, Holandia i Wielka Brytania sprzedając drób po zaniżonych cenach szkodzą miejscowym producentom. W ciągu ostatnich trzech lat kraje te stały się głównymi dostawcami drobiu do RPA. Łącznie dostarczają ponad połowę mrożonego drobiu sprowadzanego do RPA.
(Agra Europe 2013, nr 2591, s. 13)


 

  Zezwolenie na import transgenicznej kukurydzy 

   
Komisja Europejska zezwoliła na import do Unii dwu odmian transgenicznej kukurydzy (MON8903xMON88017x59122 oraz MON89034x1507xNK603). Ziarno to może być używane jako żywność oraz pasza, ale odmiany te nie mogą być uprawiane. Dopuszczono też obecność pyłku transgenicznej kukurydzy MON810 w miodzie produkowanym i sprzedawanym w Unii. Zezwolenie ma obowiązywać przez 10 lat.
(Agra Europe 2013, nr 2591, s. 4)


 

  Wyrzucana żywność

W supermarketach Tesco w Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2013 r. wyrzucono 28 500 ton żywności. Łącznie w Wielkiej Brytanii wyrzuca się 68% paczkowanej sałaty, 47% pieczywa, 40% jabłek i bananów i 24% winogron. W Unii Europejskiej rocznie 90 mln ton żywności trafia na śmietnik – do 2020 r. ilość ta ma zmniejszyć się o połowę.
(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 3)


 

Czytany 3277 razy

Dodatkowe informacje