Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
poniedziałek, 20 wrzesień 2010 15:02

VII Rolniczy Festiwal Nauki '2010

W dniach 16-17 września 2010 r. odbył się VII Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronat medialny: Zielony Sztandar i Poradnik Rolniczy. Tegoroczna konferencja dotyczyła zagadnień związanych z przyszłością rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji ujętych w PROW 2007-2013.


Festiwal rozpoczął się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, gdzie referat inauguracyjny zatytułowany „Polityczne aspekty gospodarki rodzinnej w rolnictwie. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w UE” wygłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, którego wystąpienie spotkało się z żywym oddźwiękiem uczestników festiwalu. Ze swoimi prezentacjami wystąpili również: dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu; prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rola nauki w rozwoju gospodarstw rodzinnych; dr hab. Danuta Kołodziejczyk, dr Marcin Gospodarowicz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Relacje rolników z instytucjami działającymi w otoczeniu gospodarstw rolnych; dr Adam Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Współpraca gospodarstw rolnych z instytucjami sektora publicznego.

Na stoiskach promocyjnych swoje osiągnięcia prezentowali: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Pruszkowie, Poradnik Rolniczy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Dnia 18 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, miał miejsce dalszy ciąg konferencji „Przyszłość gospodarstw rolnych w Polsce i Europie”. Ze swoimi referatami wystąpili: prof. Jan Górecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przyszłość gospodarki rodzinnej w Polsce i Unii Europejskiej; prof. Józef Zegar, Zakład Ekonomiki Ogólnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Efektywność gospodarki rodzinnej w rolnictwie w warunkach globalizacji produkcji; dr Czesław Siekierski, europoseł, Historyczne uwarunkowania polityki rolnej w Unii Europejskiej i przyszłość gospodarki rodzinnej w rolnictwie; prof. Kazimierz Korab, dr Mariusz Kosieradzki, Zakład Socjologii Wsi, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Socjologiczne aspekty funkcjonowania gospodarki rodzinnej w rolnictwie.

Przez cały czas trwania konferencji odbywał się kiermasz książek z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych. Prezentowali je: Wydawnictwo Rea, Wydawnictwo Multico, Wydawnictwa SGGW oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

oprac. Joanna Radziewicz
zdjęcia: Aleksandra Szymańska

 

Czytany 4180 razy

Dodatkowe informacje