Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 27 maj 2011 14:47

Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Czy tylko biurko pozostanie?

25 maja br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbył się wernisaż wystawy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ekspozycja zatytułowana wymownie „Czy tylko biurko pozostanie” dokumentuje ostatnie lata działalności Prezydenta. Autorem prezentowanych zdjęć jest Marek Borzęcki, długoletni korespondent TVP w Londynie, który współpracował z Ryszardem Kaczorowskim przy okazji wielu uroczystości polonijnych. Jest autorem wielu dokumentalnych filmów historycznych m.in.; „Pomnika niepoprawnego politycznie”, „Za Nasze i Wasze niebo”, a także zdjęć zamieszczanych w „Skrzydlatej Polsce”. Wystawę otworzyła wdowa po Prezydencie, pani Karolina Kaczorowska. Sylwetkę Prezydenta i jego znaczenie dla kraju przybliżył gościom przybyłym na wernisaż dyrektor Biblioteki, Ryszard Miazek.


Prezydent Ryszard Kaczorowski od najmłodszych lat należał do harcerstwa. W 1940 r. został aresztowany przez NKWD za przynależność do Szarych Szeregów. Po stu dniach spędzonych w celi śmierci rząd ZSRR wydał decyzję o zmianie wyroku na 10 lat pobytu w łagrach. Wywieziony na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W marcu 1942 roku trafił do armii generała Andersa i przeszedł z nią cały szlak bojowy. Po wojnie osiadł w Londynie i dzięki stypendium brytyjskiego rządu ukończył tamtejszą Wyższą Szkołę Handlową. Przez wiele lat pracował jako księgowy. 19 lipca 1989 roku został powołany na stanowisko Prezydenta RP na Uchodźstwie. Funkcję tę sprawował nieco ponad rok. 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie złożył urząd w ręce nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Za swoje wybitne usługi dla Polonii brytyjskiej w 2004 roku został mianowany przez królową Elżbietę II honorowym Kawalerem I klasy (Rycerzem Krzyża Wielkiego) brytyjskiego Orderu św. Michała i św. Jerzego, natomiast papież Jan Paweł II odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Piusa. Otrzymał też wiele innych medali i odznaczeń, pełnił też wiele funkcji honorowych.
Prezydent Ryszard Kaczorowski był postacią nadającą blasku swojemu urzędowi. Dał przykład na to, że pełnienie funkcji publicznej może wynikać z pobudek czysto patriotycznych. Swoim postępowaniem wielokrotnie potwierdził, że poprzez właściwe odczytanie roli wynikającej z piastowanego urzędu można zrobić bardzo wiele dla Polski – wspominał dyrektor Ryszard Miazek.

Był wzorem postępowania jako polityk, który zszedł ze sceny nie schodząc z niej, bo ciągle podtrzymywał i przekazywał te wartości, w które wierzył, w których go wychowano i które dzisiaj są tak bardzo potrzebne – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysoki, UKSW.

Prezydent Kaczorowski był uosobieniem najlepszych cech charakteru, wzorem postawy i pozytywnej aktywności dla każdego, zarówno dla młodych, jak i osób dojrzałych. Jego pozytywny stosunek do świata i ludzi był tak silny, że udzielał się innym, budząc optymizm i wyzwalając dobre emocje – minister Julia Pitera.

Prezydent Ryszard Kaczorowski, jako ostatni prezydent zachował swoją godność, zachował swoją kulturę, tę godność, za którą w Polsce tęsknimy… Wszystko, co najlepsze w II RP zostało przechowane i w jakiejś mierze Prezydent Kaczorowski uosabiał właśnie te cechy z dawnej Polski…
- prof. Arkady Rzegocki.

Wystawę można oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Biblioteki. Wstęp wolny.

oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 4087 razy

Dodatkowe informacje