Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
wtorek, 27 wrzesień 2011 14:21

VIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 18-19 września 2011 r. odbył się VIII Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Nowa Wieś Europejska i Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta. W pierwszym dniu Festiwalu, który odbył się w Brwinowie, konferencję „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” poprowadził red. Krzysztof Michalski. Prezentacje w tym zakresie przygotowali:

  1. prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – Cele gospodarki wodnej w rolnictwie i uwarunkowania ich realizacji.
  2. prof. dr hab. Jan Kuś, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Znaczenie agrotechniki w kształtowaniu gospodarki wodnej w rolnictwie.
  3. dr Jerzy Kozera, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – Straty plonów roślin uprawnych związane z nadmiarem lub niedoborem opadu.
  4. mgr inż. Danuta Kubacka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Model zarządzania gospodarką wodną w zlewniach rolniczych w zależności od scenariusza zmiany klimatu.

Przez cały czas trwania konferencji w stoiskach promocyjnych prezentowane były osiągnięcia jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych.

W drugim dniu Festiwalu w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się konferencja „Polskie dziedzictwo kulinarne w dobie nowoczesnej produkcji i przetwarzania żywności”, którą poprowadził redaktor Jan Zwoliński. Z referatami i prezentacjami wystąpili:

  1. dr inż. Anna Diowksz, Wydział Biotechnologii i Nauki o Żywności, Politechnika Łódzka – Pieczywo na zakwasie, wczoraj i dziś. - POBIERZ
  2. Krystyna Chojnowska, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Krajowego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – Doświadczenia gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w produkcji i promocji żywności wysokiej jakości.
  3. Izabela Byszewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Jakość i tradycja szansą rozwoju małych firm lokalnych.
  4. Paweł Zambrzycki, wicedyrektor Biura Promocji Żywności Agencji Rynku Rolnego – Wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych systemów jakości żywności w ramach PROW 2007-2013. - POBIERZ
  5. mgr inż. Kazimierz Małecki, Prezes OSM Susz – Jak zdobycie Certyfikatu „Jakość Tradycja” wpłynęło na rozwój firmy i jej miejsce w regionie.
  6. prof. dr hab. Wacław Leszczyński, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Znaczenie ziemniaka jako produktu żywnościowego w wysokojakościowej produkcji tradycyjnej oraz produkcji masowej (intensywnej – przemysłowej). - POBIERZ

Renowacja elewacji frontowej gmachu CBR, w tym górnych arkad będących pierwszą siedzibą Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, stała się przyczynkiem do stworzenia Galerii Moritorium Agriculture. Projekt ten zakłada istnienie otwartej galerii rzeźb ludzi mających szczególne zasługi dla rozwoju polskiego rolnictwa, a zwłaszcza nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych. Pierwszą ekspozycją Galerii jest wystawa ‘Historia polskiego szkolnictwa rolniczego w czasach zaborów”.
Wernisaż wystawy poprzedzony został wystąpieniem prof. Jana Góreckiego zat. „Polskie wyższe szkolnictwo rolnicze: rys historyczny, teraźniejszość i przyszłość” - POBIERZ.
Pierwszą uhonorowaną postacią jest zaś patron Biblioteki, Michał Oczapowski. Uroczyste odsłonięcie jego popiersia przez dyrektora CBR Ryszarda Miazka było kulminacyjnym punktem programu otwarcia Galerii. Fundatorem rzeźby oraz sponsorem ekspozycji jest Elewarr Sp. z o.o.

Zwieńczeniem Festiwalu był koncert zatytułowany „Jesteś z nami” poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Składał się z występu chóru „Pro Pace” z towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego pod dyrekcją Sławomira Leszczyńskiego oraz wybranych fragmentów homilii Papieża w wykonaniu Elżbiety Wieteska–Czechowicz.

Przez cały czas trwania konferencji odbywał się kiermasz książek o tematyce rolniczej i nauk pokrewnych. Swoje publikacje prezentowali: Fundacja Ernesta Michalskiego „Polska Róża”, Instytut Badawczy Leśnictwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Stoiska promocyjne przygotowali zaś: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opracowanie: Joanna Radziewicz,
Centralna Biblioteka Rolnicza

Czytany 4569 razy

Dodatkowe informacje