Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
środa, 21 marzec 2012 13:03

Spotkania Europejskie Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR – środowisko czy rolnictwo?

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 21 marca, odbyło się kolejne seminarium, z cyklu „Spotkań Europejskich” zainicjowanych przez Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego, zatytułowane „Ekologizacja, zazielenienie, ochrona środowiska w reformie WPR 2014-2020. Kontrowersje wynikające z nowej formuły WPR – środowisko czy rolnictwo?”.


Programy rolno-środowiskowe są realizowane na terenie naszego kraju już od wielu lat. Ich zadaniem jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i przyrodę na obszarach wiejskich. Dotyczy to w szczególności działań mających na celu przywracanie walorów oraz utrzymanie stanu cennych siedlisk wykorzystywanych rolniczo, propagowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, właściwe użytkowanie gleb, ochrona wód oraz zagrożonych gatunków ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Obecnie trwają dyskusje nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Efekty środowiskowe wynikające z realizacji programów rolno-środowiskowych w głównej mierze zależą od dokładnego zdefiniowania celów, którym mają służyć oraz właściwego określenia wysokości wsparcia. Doświadczenia krajów unijnych pokazują, że skuteczność podjętych działań zależy przede wszystkim od dostosowania pakietów do warunków przyrodniczych panujących w danym regionie.

Uczestnicy seminarium skoncentrowali się na wyjaśnieniu wspomnianych zagadnień i związanych z tym kontrowersji. Wstępem do dyskusji były referaty:

  • dr Grażyny Niewęgłowskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie – „Wpływ Cross-Compliance, zazielenienia, programów rolno-środowiskowych, Natury 2000 na polskie rolnictwo”.
  • dr Mariusza Matyki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – „Analiza konsekwencji środowiskowych i produkcyjnych wprowadzania wymogów zazielenienia polskiego rolnictwa”.
  • Niny Dobrzyńskiej, Z-ca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW – „Programy rolno-środowiskowe – doświadczenia i propozycje”.
  • prof. dr hab. inż. Wiesława Dembka, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – „Wpływ przekształceń WPR na środowisko”.


Nad przebiegiem dyskusji czuwał prof. dr hab. Edward Majewski z Wydzłu Nauk Ekonomicznych SGGW, natomiast podsumowania polemiki podjęła się Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW.

oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 3883 razy

Dodatkowe informacje