Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 27 wrzesień 2013 00:39

IX Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 18-19 września 2012 r. odbył się IX Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli: Zielony Sztandar, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta i Rolniczy Magazyn Elektroniczny.


W tym roku tematem Festiwalu była „Sytuacja demograficzna polskiej wsi po akcesji do UE. Następstwa społeczne i ekonomiczne”. Uczestnicy konferencji w pierwszym dniu Festiwalu w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie wysłuchali referatów wygłoszonych przez:

  1. prof. Romualda Jończego, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Instytut Badań Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Sytuacja demograficzna na obszarach wiejskich. Dane statystyczne a rzeczywistość -   POBIERZ
  2. dr Monikę Stanny, Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk – Przemiany demograficzne ludności wiejskiej i jej zasobów pracy – wymiar czasowy i przestrzenny -   POBIERZ.
  3. dr Mirosława Wawrzyńskiego, wykładowca nauk społecznych, członek zespołu młodych naukowców przy Komitecie Prognoz PAN „Polska 2000+” – Zmiany społeczne w Polsce oraz na Mazowszu w perspektywie 2035 roku -   POBIERZ

Nad sprawnym przebiegiem dyskusji podczas dwóch dni Festiwalu czuwał redaktor Krzysztof Michalski.

Szczególnym wydarzeniem pierwszego dnia festiwalu było otwarcie wystawy poświęconej profesorowi Antoniemu Sempołowskiemu oraz osłonięcie jego popiersia w Galerii Meritorum Agriculture Centralnej Biblioteki Rolniczej. Postać tego wybitnego naukowca oraz jego osiągnięcia przybliżył uczestnikom spotkania prof. Tadeusz Barszczak, który wygłosił referat „Antoni Sempołowski – pionier nowoczesnej hodowli roślin i nasiennictwa”. - POBIERZ

Przez cały czas trwania konferencji odbywał się kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych. Można było także zakupić produkty pszczele oraz przyłączyć się do społeczności portalu producentów żywca wołowego – bukaciarnia.pl.

W drugim dniu festiwalu, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, kontynuowano dyskusję na tematy dotyczące sytuacji demograficznej polskiej wsi po przystąpieniu do Unii Europejskiej, jak również jej następstw społecznych i ekonomicznych. Referaty wygłosili:

  1. prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski - Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?
  2. prof. dr hab. Andrzej Rosner, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk – Zróżnicowanie zaludnienia obszarów wiejskich. Obszary depopulacyjne i koncentrujące ludność wiejską.
  3. prof. dr hab. Sławomir Zawisza, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Rola doradztwa w zmieniających się realiach ekonomicznych i społecznych polskiej wsi.
  4. mgr Paweł Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa – „Chłop potęgą jest i basta…”, czy także w przyszłości? Wnioski z projekcji liczby rolników indywidualnych w Polsce za pomocą modelu wielostanowego.

Przez cały czas trwania konferencji na stoiskach promocyjnych prezentowane były osiągnięcia jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych.

Czytany 4291 razy

Dodatkowe informacje