Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 12 kwiecień 2013 00:32

Spotkania Europejskie: „Końcowy etap negocjacji nad budżetem wieloletnim UE i reformą WPR na lata 2014-2020”

4 kwietnia 2013 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się kolejne seminarium z cyklu Spotkań Europejskich zainicjowanych przez Posłów do Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego oraz Jarosława Kalinowskiego, a realizowanych ze wsparciem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej. Tematem spotkania był „Końcowy etap negocjacji nad budżetem wieloletnim UE i reformą WPR na lata 2014-2020”.

Spotkanie otworzył Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej dr Ryszard Miazek, podkreślając że źródłem i celem Wspólnej Polityki Rolnej jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla państw Europy.

Moderatorem seminarium był dr hab. prof. SGGW Sławomir Juszczyk. Pierwszym z prelegentów był dr Waldemar Guba, Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swej prezentacji pt. „Budżet ogólny UE i Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2014-2020 po szczycie Rady Europejskiej w dn. 7-8 lutego” przypomniał o sukcesie negocjacyjnym Polski, zwracając uwagę że zmniejszył się udział WPR w budżecie UE, a mimo to nasz kraj otrzymał na ten cel większe środki. Jednocześnie korzystne jest uzyskanie zgody na większą elastyczność dla państw członkowskich.

Następnie dr Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła prezentację pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście uzgodnień Rady Ministrów Rolnictwa 27 krajów członkowskich w dn. 18-19 marca br. i przyjętego stanowiska do negocjacji w tzw. trialogu między Radą UE, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską”. W swym wystąpieniu omówiła najważniejsze dla Polski postanowienia osiągniętego kompromisu: płatności bezpośrednie, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW, oraz wspólną organizację rynków rolnych. Dr Zofia Krzyżanowska zwróciła też uwagę m.in. na kwestie zazielenienia, 25% limitu środków EFRROW na działania prośrodowiskowe, oraz przedłużenie funkcjonowania kwot w sektorze cukru.
Dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, I Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił kwestię „Przyjęcia rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu budżetowego UE. Budżet ogólny UE”. Dr Czesław Siekierski w swej prezentacji zwrócił uwagę, że budżet UE to tylko 1% budżetów krajowych, do tego ma on charakter głównie rozwojowo-inwestycyjny. Każde euro przeznaczone do budżetu UE daje korzyść w skali 0,8-1,6 €. Pomoc jest ważna, lecz największą wartość stanowi istnienie Wspólnego Rynku. Dr Czesław Siekierski oceniając wynegocjowany budżet stwierdził, że zapowiadane 300 mld miało istotny wpływ negocjacyjny i jego wartość jest na miarę obecnych możliwości. Ponadto przedstawił kulisy negocjacji nad budżetem stwierdzając, że prowadzone one były na zasadzie ciągłych rozmów, przekonywania do naszych postulatów. Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego zaprezentował „Stanowisko negocjacyjne Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy WPR przyjęte na sesji plenarnej w dn. 13 marca do rozmów z Radą UE i Komisją Europejską w tzw. trialogu”. Poseł Kalinowski omówił m.in. kwestię greeningu, stwierdzając że najbardziej prawdopodobne będzie iż kompromis pozostanie na poziomie 5%. W swej prezentacji poruszył także kwestię elastyczności między filarami, co jest kluczowym problemem, również politycznym. W sprawie obszarów ONW stwierdził, że kwestia leży w braku porównywalności terenów między państwami członkowskimi na poziomie gminy.

Następną prezentację pt. „Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przedstawiła Dyrektor Edyta Wieczorkiewicz-Dudek z zespołem z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Na początku swej prezentacji zaznaczyła, że obecne założenia są jeszcze na poziomie roboczym. Dyrektor Wieczorkiewicz-Dudek przedstawiła propozycje dwóch głównych graczy w negocjacjach, czyli Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego, wśród nich te szczególnie korzystne dla Polski jak np. uelastycznienie czy rozszerzenie możliwości udzielania zaliczek na działalność nieinwestycyjną. Na koniec oceniła, że akty wdrożeniowe mogą zostać przyjęte w okresie jesień-koniec br. roku, i dopiero wtedy nowy projekt PROW może być przekazany do oceny.

Podsumowania spotkania dokonała Minister Zofia Szalczyk z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceniła ona wynik negocjacji jako dobry, realny dzięki znakomitej współpracy polskich przedstawicieli w Brukseli. Zwróciła szczególną uwagę m.in. na korzyści z utrzymania SAPS, uproszczenie założeń zazielenienia, a także podział mechanizmów wsparcia, w tym dla małych gospodarstw.

 

Czytany 3805 razy

Dodatkowe informacje