Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 25 wrzesień 2009 21:56

VI Rolniczy Festiwal Nauki '2009

 W dniach 17-18 września 2009 r. odbył się VI Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, a opiekunem medialnym był Zielony Sztandar.

   W pierwszym dniu Festiwalu w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie miała miejsce konferencja pt.: „Rola biotechnologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej” w ramach której prezentowane były następujące referaty:

 1. Agrobiotechnologia – rozwój, korzyści i obawy – dr hab. inż. Marcin Filipecki, prof. dr hab. Stefan Maleszy – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Biotechnologia zwierząt – perspektywy – prof. dr hab. Lech Zwierzchowski – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu.
 3. Legislacja i bezpieczeństwo w biotechnologii – prof. dr hab. Janusz Zimny – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji w Radzikowie.

   Przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni rolniczych wygłosili komunikaty dotyczące ciekawych projektów realizowanych w reprezentowanych przez nich instytucjach. Podejmowane były następujące zagadnienia:

 1. Zastosowanie biotechnologii w hodowli roślin warzywnych – doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik, dr Mirosława Stanaszek, prof. dr hab. Krystyna Górecka, dr Hanna Hajdas – Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach.
 2. Badania nad wykorzystaniem powłoki pullulanowej do przedłużania trwałości jabłek – dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 3. Bakterie symbiotyczne roślin motylkowych – badania i wykorzystanie w praktyce – prof. dr hab. Stefan Martyniuk – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 4. Badanie molekularnych podstaw odporności na przykładzie słodyszka rzepakowego odpornego na insektycydy – dr Aleksandra Obrębka-Stęplowska, dr hab. Paweł Węgorek, mgr Przemysław Wieczorek, mgr Katarzyna Nowaczyk, mgr Joanna Zamojska, mgr Marta Budziszewska, dr hab. Marek Mrówczyński – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
 5. Komórki macierzyste – narzędzie sterowania rozwojem gruczołu sutkowego bydła – prof. dr hab. Tomasz Motyl, mgr Marcin Kozłowski, dr Małgorzata Gajewska, dr Joanna Bierła, prof. dr hab. Barbara Gajkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 6. Postępy w hodowli lnu oleistego na przykładzie nowej odmiany „BUKOZ” – dr hab. Henryk Burczyk, mgr inż. Marcin Praczyk, mgr inż. Józef Kozak – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

   Na stoiskach promocyjnych swoje osiągnięcia prezentowali: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Pruszkowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle, Pasieka Hodowlana Z. i M. Janikowie w Pszczelej Woli.

   Dnia 18 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie, w ramach VI Rolniczego Festiwalu Nauki odbyła się konferencja pt.: „Drobnoustroje i ich praktyczne wykorzystanie w świecie ludzi”. Ze swoimi referatami wystąpili:

 1. Drobnoustroje a zdrowie ludzi – problem odporności na antybiotyki (rola mikrobiologii) – dr Ewa Sadowy – Zakład Epidemiologii Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
 2. Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje – dr Beata Gutarowska – Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.
 3. Rola drobnoustrojów w produkcji żywności. – dr inż. Krystyna Stecka – Zakład Technologii Fermentacji, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.
 4. Drobnoustroje w przemyśle browarniczym, winiarskim (rola mikrobiologii żywności) – dr inż. Sylwia Bonin – Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Technologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Drobnoustroje a środowisko. Wybrane aspekty mikrobiologii wody i ścieków – dr Maciej Walczak – Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


   Zainteresowani mogli również dokonać zakupu książek o tematyce rolniczej na specjalnie zorganizowanym kiermaszu oraz zapoznać się z produktami firmy „Bakoma”.

Czytany 4614 razy

Dodatkowe informacje