Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
wtorek, 15 październik 2019 12:19

Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”

W dniach 10-11 października odbyła się konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy” zorganizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Polskie Wydawnictwo Rolnicze oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą. W pierwszym dniu w Pałacu Staszica gości przywitała dr hab. Monika Stanny. Konferencja była zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez IRWiR PAN, którego tematem był rozwój polskiej wsi w stuleciu 1918-2018.

Podczas czterech sesji: wiejskie społeczności, wiejska kultura, wiejska gospodarka, wiejska przestarzeń goście spotkania wysłuchali bogatych referatów, które stanowiły podstawę do ciekawej dyskusji.

W drugim dniu konferencji miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwszym z nich była debata nt. „Dokumenty osobiste jako źródło... czy tylko wiedzy: ich nowe formy i możliwości wykorzystania”, drugim inauguracja wystawy pn. „Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”, która będzie prezentowana przed budynkiem CBR na Krakowskim Przedmieściu.

Wśród gości wydarzenia znalazła się Agata Kołodziejska - najmłodsza uczestniczka konkursu „100 lat mojego gospodarstwa” , której praca prezentowana w budynku biblioteki, została wyróżniona przez zastępcę dyrektora CBR - Andrzeja Bieńkowskiego.

Czytany 2740 razy

Dodatkowe informacje