Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
środa, 15 maj 2019 15:24

38. rocznica powstania NSZZ RI "Solidarność"

12 maja 2019 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyły się uroczyste obchody 38. rocznicy powołania do życia NSZZ RI "Solidarność".
Głównym punktem programu była konferencja zatytułowana „Wczoraj… Dziś… Jutro… – Trudne początki, jasne cele. 38 lat NSZZ RI »Solidarność«”. Na spotkaniu podsumowano 38 lat działalności organizacji, zaprezentowano jej historię, dorobek oraz sylwetki działaczy.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem przewodniczącej Związku, Teresy Hałas, Posłanki na Sejm RP. Zgromadzonych gości powitał Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej, Zbigniew Filipkowski, który podziękował działaczom "Solidarności" za ich ofiarność i poświęcenie na rzecz polskiej wsi oraz zaprezentował działalność Biblioteki. Następnie wykład okolicznościowy wygłosił Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Uczestnicy wysłuchali również wystąpienia Radcy Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zofii Krzyżanowskiej na temat przyszłości WPR po 2020 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., Janusza Bylińskiego, który przedstawił perspektywy rozwoju rynków hurtowych w świetle nowej WPR.

Patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

Rejestrację rolniczej "Solidarności" poprzedziły strajki rolników - 22 grudnia 1980 roku w Ustrzykach Dolnych i 5 stycznia 1981 roku w Rzeszowie. W ich rezultacie zawiązano Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników. W nocy z 18/19 lutego 1981 roku strajkujący w Rzeszowie i Komisja Rządowa podpisały porozumienie, w którym wyrażono zgodę na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". 12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował związek. Wśród zadań tej organizacji było m.in.: przywrócenie rolnikom równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie, a także umocnienie świadomości podmiotowości tej grupy zawodowej.

Czytany 1785 razy

Dodatkowe informacje