Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
wtorek, 20 listopad 2018 12:19

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP)

Centralna Biblioteka Rolnicza zaprasza na organizowane przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) bezpłatne prelekcje dotyczące chronionych zwierząt w budynkach i na terenach zielonych.

Najbliższe spotkanie:
"Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych"
odbędzie się 22.11.2018 (czwartek) , o godz. 18.00
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 66.
Wstęp wolny!!

 

Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych

Zieleń miejska oraz prywatne tereny zielone to siedliska wielu chronionych zwierząt. Opowiemy jak je chronić, jak nie złamać prawa i nie skrzywdzić chronionych zwierząt np. podczas prac ogrodniczych. Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.:

 • wycinki i przycinanie drzew i krzewów,
 • koszenie trawników,
 • wygrabianie liści,
 • stosowanie pestycydów.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu to m.in.:

 • uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych,
 • praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych,
 • wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym),
 • wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach,
 • terminy koszenia a podloty,
 • "porywanie" podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy),
 • obrona podlotów przez krukowate,
 • trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią,
 • usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży,
 • różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków,
 • przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami,
 • negatywne skutki stosowania pestycydów,
 • prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako "ogrodniczej broni biologicznej",
 • lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory),
 • ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.),
 • zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy),
 • dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, "chwasty", gęste krzewy),
 • łąki kwietne a trawniki.

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska - przyrodniczka zajmująca się szeroko pojętą tematyką ochrony przyrody w mieście i zwierzętami chronionymi związanymi z zielenią oraz budynkami. Od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i wielu urzędach na Pomorzu Zachodnim). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę "Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami". Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

Czytany 1378 razy

Dodatkowe informacje