Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
środa, 07 listopad 2018 14:58

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP)

Centralna Biblioteka Rolnicza zaprasza na organizowane przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) bezpłatne prelekcje dotyczące chronionych zwierząt w budynkach i na terenach zielonych.

Spotkania odbędą się w dwa listopadowe czwartki (8. i 22.), o godz. 18.00
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 66.
Już jutro spotkanie pt. "Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych"

Wstęp wolny!!

 

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska - przyrodniczka zajmująca się szeroko pojętą tematyką ochrony przyrody w mieście i zwierzętami chronionymi związanymi z zielenią oraz budynkami. Od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i wielu urzędach na Pomorzu Zachodnim). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę "Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami". Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków.

 

Opis prelekcji:

  1. "Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych"

WPROWADZENIE:
W większości budynków znajdują się chronione siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Zagrażają im prace remontowe i rozbiórkowe. Wiele zwierząt należących do chronionych gatunków ginie podczas prowadzonych prac, co oznacza, że łamane jest prawo. W Warszawie podejmowane są różne działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jednym z nich są dofinansowane przez urząd miasta szkolenia dla urzędników, straży miejskiej, mieszkańców.

ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.
  2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.
  3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych - gatunki chronione, uwarunkowania prawne.
  4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.
  5. Ekspertyzy ornito - i chiropterologiczne - jako warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.
  6. Kompensacje przyrodnicze - uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.
  7. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki - skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.
  8. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.
  9. Etyka pracy, wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy.
Czytany 1432 razy

Dodatkowe informacje