Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
piątek, 12 październik 2018 11:29

Zachęcamy do lektury „22 stycznia 1863”

logo UDSKiOR

Najnowsze wydawnictwo Centralnej Biblioteki Rolniczej, reprint z 1913 r.

 pt. „22 stycznia 1863” autorstwa marszałka Józefa Piłsudskiego,

został sfinansowany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 5 000 zł. Przedruk został wykonany w technice offsetowej, w nakładzie 500 egzemplarzy.

 

 

Wydawnictwo powstało w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. Zostało napisane przez późniejszego Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935). Redaktorem pracy był dr Marian Kukiel (1885-1973), późniejszy generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych. Wydawcą był Karol Rzepecki z Poznania. Publikacja zawiera 12 rysunków Henryka Minkiewicza (1880-1940), późniejszego generała dywizji Wojska Polskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza (1886-1941), późniejszego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych oraz szkic sytuacyjny i mapę garnizonów rosyjskich. Publikacja liczy łącznie 112 stron. Została wydrukowana w oryginalnym formacie 135/200 mm, na podstawie egzemplarza ze zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej. Pozycja ta jest niezwykle cenna nie tylko ze względu na swój poznawczy charakter ale także ze względu na autora i redaktora, którzy byli wybitnymi taktykami, zasłużonymi w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Marszałek Piłsudski w roku wydania tej pracy wizytował oddziały strzeleckie, organizowane w Szwajcarii, Francji i Belgi, oraz wygłaszał szereg odczytów na temat Powstania Styczniowego.

Czytany 1607 razy

Dodatkowe informacje