* * *   SKORZYSTAJ Z TEZAURUSA AGROVOC    * * *

AGROVOC jest wielojęzycznym tezaurusem rolniczym utrzymywanym przez FAO.

Zawartość tej witryny prezentuje pierwszą polską wersję tezaurusa Agrovoc opracowaną w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie.

Tezaurus jest kolekcją terminów reprezentujących daną dziedzinę wiedzy i relacji pomiędzy nimi. Każdy tezaurus zawiera dwie kategorie terminów deskryptory i askryptory. Deskryptory są wyrazami lub frazami stosowanymi w indeksowaniu, zaś askryptory są terminami pomocniczymi pozwalającymi odnaleźć odpowiednie deskryptory. Występujący za askryptorem symbol uz (używaj) odsyła do deskryptora.