SYSTEM INFORMACJI o GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez CBR i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze.

W Internecie dostępna jest bezpłatnie baza SIGŻ z opisami począwszy od 1993 r.!

 

Charakterystyka bazy
 
Zakres tematyczny:
rolnictwo, przemysł spożywczy, leśna gospodarka niedrzewna, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej
Zawartość bazy:
opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych
Zasięg chronologiczny:
publikacje wydane w Polsce od 1981 r.
Roczny przyrost:
ok. 10 tys. opisów

 

Instytucje współpracujące z CBR przy tworzeniu bazy SIGŻ:
Instytucje te dokumentują łącznie ok.70 tytułów czasopism.